Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Varför inte Kina?

Vad är det som gör att majoriteten i Bollnäs med ordföranden för internationella utskottet, Ingrid Hammarberg (FP) i spetsen inte vill ha med kineser att göra?

Annons

Vad är det som gör att Peter Nordebo (FP), kommunstyrelsens vice ordförande går ut och säger ”Vi ska inte resa till Kina”?

För ungefär ett år sedan representerade ett 50- tal människor från Bollnäs Sverige vid European Parade Day på världsutställningen i Shanghai i Kina. Dagen arrangerades bland annat för att hylla att den diplomatiska relationen mellan Kina och Sverige funnits i 60 år. Borde inte de ledande företrädarna i kommunledningen inse att vi är en del av Sverige och världen?

Vårt land har nämligen en landstrategi för Kina 2009 – 2013, UD 10.018. I sammanfattningen på regeringskansliets hemsida beskrivs hur ”Denna strategi styr Sveriges selektiva samarbete med Kina under perioden 2009-2013. Utgångspunkten för samarbetet är samstämmighetsansatsen i Sveriges politik för global utveckling (PGU), den svenska regeringens politik för internationellt utvecklingssamarbete, Kinas femårsplan, erfarenheter från tidigare utvecklingssamarbete, svenska och kinesiska aktörers ömsesidiga intressen samt Sveriges komparativa fördelar.

Det övergripande målet för Sveriges selektiva samarbete med Kina är demokratisk utveckling och ökad respekt för de mänskliga rättigheterna samt en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. Den viktigaste samarbetsformen kommer att vara aktörssamverkan mellan svenska och kinesiska aktörer”.

Vi i Bollnäs kommun har nu världens chans till positiv utveckling av miljövänlig framtidsinriktad verksamhet i vår kommun. Släpp fram Bollnäs Arena och beröm deras fantastiska samarbete med Kina vad gäller etableringen av ett miljöteknikcenter till Bollnäs. Bete er som det anstår en kommunledning och möt dem som vill hälsa på oss med respekt och uppskattning och börja samverka med dem som redan insett att just samverkan är nödvändig och att Kina är en viktig del i bland annat Sveriges utrikeshandel.

Partiledare Jan Björklund (FP) har gjort det och han arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft i den alltmer globaliserade ekonomin, vilket han bland annat visade då han häromdagen föreslog att alla grund- och gymnasieskolor bör erbjuda eleverna möjlighet att läsa kinesiska. Han menar att kinesiskan kommer att bli mer betydelsefull ur ekonomisk synpunkt än franskan och spanskan. För övrigt ställde FP-landsmötet redan 2009 sig bakom ett förslag från partiledningen om att införa kinesiska på alla gymnasieskolor. Förmodar att de lokala FP-politikerna inte alls stöder sitt landsmöte och partiledning i dessa åsikter? Skulle inte heller förvåna mig om alla notoriska nej-sägare sätter stopp även för denna utveckling av vår kommun. Utveckling ger jobb – avveckling arbetslöshet nämligen.

Åsa Äng Eriksson (M)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons