Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Välfärdens arbetare behövs!

Det är de anställda i äldreomsorgen och vården som är välfärdens arbetare! Vi behöver er och vi vill, att ni ska ha en professionell utbildning och erfarenhet med möjligheter till kontinuerlig fortbildning.

Annons

Självklart ska också nuvarande anställda, erbjudas kompletterande utbildning för att möta behoven och kraven.

Svenska Kommunalpensionärernas förbund (SKPF) avdelning 50 anser, att det är en självklarhet att anställda ska få känna sig trygga i sitt arbete och få förutsättningar att få uppleva arbetsglädje.

Lika stor självklarhet är, att verksamheterna ska ha tillräckligt antal anställda, så att arbetsuppgifterna kan utföras på ett kvalitativt bra sätt, utan stress och tidsbrist.

Vi ser i dag en utveckling inom bland annat äldreomsorgen, där fler och fler volontärer och frivilligverksamhet medverkar till något som är positivt, för de vårdbehövande. Men det är viktigt att vara observant, så att det inte inkräktar på den professionella verksamheten.

Medmänskligt engagemang ska uppmuntras, men får aldrig utnyttjas!

Det finns uppgifter som i dag görs av frivilliginsatser, som kan ses som ett positivt inslag för de redan anställda att få utföra, en stunds samvaro med vårdtagaren som inte är, renodlat vårdkrävande uppgifter.

I det vårdtyngda arbetet, behövs det också finnas uppgifter som är mer av den sociala karaktären, för de anställda och den som behöver vården och omsorgen.

Det handlar om en balans i det viktiga mänskliga engagemanget, för allas bästa och det måste finnas en tydlighet, över vad som gäller. Det handlar om arbetsorganisationsfrågor.

Ett utvecklande arbete med variationer i arbetsuppgifter, tillit och förtroende, gynnar inte enbart den anställde, utan också hela verksamheten. Om de anställda får förutsättningar att utvecklas, så utvecklas också verksamheten!

Antalet äldre ökar och fler kommer att efterfråga äldreomsorg och vård.

Framtida och dagens rekryteringsbehov kräver en handlingsplan, som förpliktar. Ett arbete som måste intensifieras.

Samhället har ett genomgripande ansvar, för att äldre ska få tillgång till god, värdig och respektfull äldreomsorg, så även ansvaret över att det finns en genomtänkt personalförsörjning och handlingsplan med utgångspunkt, att de anställda ses som den viktigaste tillgången, som välfärdens arbetare!

Ett arbete som bygger på tillit till personalens ansvar för sin roll och sina uppgifter, vilja och engagemang och inte bygger på tidtagning, och stämpelklockor!

Vi anser att ansvaret är stort för beslutsfattarna, att äldrevården blir ett attraktivt arbetsområde och en källa till stolthet för de människor som vi ser med stor tacksamhet, vill ägna sig åt denna så viktiga uppgift!

Styrelsen för Svenska Kommunalpensionärernas förbund avdelning 50

genom Elsie Bäcklund Sandberg, ordförande

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons