Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Valbara kurser finns inte kvar

Jag skulle vilja ha svar angående omvårdnadsutbildningen.

Annons

När jag sökte till komvux gick det att läsa i informationen om utbildningen att under termin tre finns det fördjupningskurser inom äldreomsorg, psykiatrin, funktionshinder/utvecklingsstörning och sjukvård.

Är nu inne på andra terminen och vi i klassen fick en lapp där dessa fyra valbara kurser fanns med där vi skulle rangordna i vilket som vi vill jobba inom.

I dag hade vi besök ifrån studievägledarna, då finns det bara två valbara kurser och det är äldreomsorg och funktionshinder/utvecklingsstörning.

Varför är frågan vill ställer och får till svar att via lappen (som var en intresseanmälan till de valbara kurserna) visar det sig att intresset i klassen var så. Varför ger man oss inte all information från början utan försvarar sig med att detta skulle vi själva tagit reda på?

Vi har tagit lån och lagt ner mycket tid och engagemang på denna utbildning och nu när vi närmar oss målet så känner man sig lurad att kursen man tänkt välja inte finns. All distansutbildning (som gett chans till att kunna läsa det som inte fanns med till hösten under lärarledda lektioner) i hela länet som är via Hälsingevux är indragna.

När vi klassen gjorde en förfrågning med varandra om vad vi valt så visar det sig att äldreomsorgen fått flest val, därefter psykiatrin sedan sjukvård. Bara få valde funktionshinder/utvecklingsstörning.

Vi får det inte att gå ihop att det är då bara äldreomsorg och funktionshinder/utvecklingsstörning som finns som valbara, det borde ju vara äldreomsorg, psykiatri och sjukvård.

Jag vill gå klart min utbildning och få min examen men de två valbara kurserna är inte vad jag vill läsa eller lägga mina studiemedel på. Jag tycker att du Elisabet Järmens Wallin är skyldig att hjälpa dina elever att få den utbildning som de vill söka till även om det innebär distans.

Sedan undrar man ju också hur Bollnäs kommun tycker att det ska utbildas personal inom funktionshinder/utvecklingsstörning när det i dag är personal som blivit uppsagda och omplacerade på annat arbete på grund av arbetsbrist.

Eleven som vill ha bra svar

Elisabet Järmens Wallin svarar: Inför ansökan till omvårdnadsutbildningen hösten 2011 gällde kurser från Gy2000.

Gymnasiereformen, Gy11, infördes hösten 2011 och från 1 juli 2012 ska vuxenutbildningen genom Vux12 erbjuda kurser ur Gy11.

Program på gymnasieskolan får man gå färdigt när man påbörjat utbildningen enligt det gamla systemet. Inom vuxenutbildningen gäller kursutbud och de nya kurserna ska användas från 1 juli 2012 även om man börjat tidigare.

Skolverket har föreslagit fördjupningspaket bestående av 3 eller 4 kurser i varje utgång: Omsorg om äldre/funktionsnedsättning/psykiatri/sjukvård.

Inför planeringen av höstens utbud har arbetsgången varit följande: 1. Skolverkets förslag har tagits fram. 2. Styrgruppen i Bollnäs/Ovanåkers lokala Vård- och omsorgscollege bestående av arbetsgivare från landstinget, Bollnäs och Ovanåkers socialförvaltningar, Neuropsyk AB, Kommunal samt vuxenutbildningen har kommit fram till två fördjupningsområden som lättast ger jobb lokalt.

Klassen som läst ett år fick av rektor information om att fyra utgångar kan vara möjliga men att skolan troligen bara har resurser för två av dessa. Eleverna ombads att på blankett rangordna från 1–4 vilka fördjupningar som var och en var mest intresserad av. Inför detta fick klassen information om styrgruppens råd om områden där det är lättast att få jobb. När sammanställningen gjorts kunde 17 få sitt förstahandsönskemål och sju sitt andrahandsönskemål. Ingen skulle behöva ta det man uppgett i tredje eller fjärde hand.

De två fördjupningsområden som fått mest önskemål vid sammanräkning av intresseområden i första och andra hand erbjöds klassen.

Eftersom informationen från Skolverket om hur vuxenutbildningen ska erbjudas har kommit sent och ännu inte är helt klar har Hälsingevux tvingats göra ett uppehåll med distansutbudet för vård och omsorg.

Vuxenutbildningen gör det som är möjligt för att möta individers önskemål men arbetslivets information om behov av arbetskraft, statliga och kommunala styrdokument samt budget måste alltid beaktas.

Elisabet Järmens Wallin, rektor kommunala vuxenutbildningen, Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons