Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Va-beslut vållar miljöproblem i Sörfjärden

Förvaltningsdomstolarna har nu lekt färdigt bland lagparagrafer och regler. Nu återstår sakfrågan, som endast i ringa omfattning har omnämnts.

Annons

Länsstyrelsen har flera gånger hakat upp sig på att kommunen tidigare har bedömt att ett verksamhetsområde skulle bildas. Att en konsultutredning visade att vatten- och avloppsfrågan kunde lösas bättre på annat sätt tar inte länsstyrelsen hänsyn till, utan återkommer ideligen till att kommunen har bedömt.

Om någon nu vill titta på underlaget till bedömningen så saknas det mesta. Det finns ingen förprövning, eller fördelsprövning som visar varför man valt just kommunalt va som den bästa lösningen. Det finns inte ens någon definition på vilka miljö- eller hälsoproblem som ska åtgärdas. Endast en tvivelaktig brunnsinventering finns, som inte duger som underlag.

Utsläppsberäkningar och flödesberäkningar, presenterades ett halvår efter att beslutet om verksamhetsområde var fattat. Miljökonsekvensbeskrivningen undanhölls i två år innan den kröp fram, efter hot om JO-anmälan. Den var dessutom så illa utförd att den inte kunde användas.

Summan av detta blir då att bedömningen baseras på ren och skär gissning.

Av WSP slutrapport kan vi utläsa, punkt 15. Osäkerheten i bedömningen är så stor att man inte med säkerhet vet vad som är bäst.

Punkt 14. Om kostnaden avsevärt överstiger normala taxan i kommunen, skall särtaxa gälla. Anslutningsavgiften i Sörfjärden kostnadsberäknas till 145 000 kr plus moms.

Konsulten har senare reviderat totalkostnaden från beräknat 30 till cirka 40 miljoner kronor, sannolikt högre.

När det gäller funktionen på reningsverket konstaterar konsulten att den biologiska reningen fungerar dåligt vid lågsäsong. Orenat avloppsvatten kommer att släppas ut i badviken.

I vattentjänstlagen står att man ”skall vara sparsam med naturresurserna”. Detta rimmar illa med att avloppsledningarna måste spolas med 12 000 000 liter dricksvatten under lågsäsong för att hindra gasbildning och sedimentering i avloppsrören. Därtill kommer att den totala elförbrukningen kommer att öka med i storleksordningen 1 000 kronor per fastighet och år.

I Miljöbalken står skrivet att miljönyttan ska stå i rimlig proportion till kostnaden.

Om den planerade nyexploateringen med uppemot ett 100-tal permanentboende blir verklighet, kan ett kommunalt va, vara motiverat. Förutsättningen för att de flesta fritidshusen kan uppgraderas till åretruntstandard före september 2016 blir en stor utmaning.

En handfull avloppsanhängare jublar i dag åt va-nämndens beslut, med den enkla motiveringen att ”det är bra med kommunalt”.

Karl-Erik Nordlund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons