Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Utredning av apoteksmarknaden ett bra recept

En utredning av apoteksmarknaden är viktig för att komma åt de problem som omregleringen bidragit till, skriver sex socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborg.

Annons

Samarbetsregeringen har aviserat en utredning av apoteksmarknaden. Nyheten om detta har väckt såväl intresse som debatt. Det är inte konstigt för god och jämlik tillgång till läkemedel är en viktig fråga som berör.

Under den tidigare Alliansregering genomfördes en kritiserad och ideologiskt motiverad avreglering av apoteksmarknaden. Alliansens företrädare vill gärna framhäva att tillgången på vanliga receptfria läkemedel har ökat sedan dess. Liksom att antalet apotek, framför allt i tätorter, har ökat. Det stämmer visserligen, men på andra områden finns en rad problem. På landsbygden i Gävleborgs län har apotek varit hotade.

Statskontoret, en myndighet som har till uppgift att granska regeringens politik, har på den förra regeringens uppdrag följt upp och utvärderat apoteksomregleringen. Statskontorets rapport pekar på flera oönskade effekter av omregleringen. Det tycks ha blivit svårare att förse kunderna med vissa receptbelagda läkemedel vid det första apoteksbesöket. Vidare upplever drygt hälften av apotekspersonalen att förutsättningarna för att göra korrekta receptexpedieringar och förutsättningarna för att ge information och rådgivning om läkemedel har försämrats efter omregleringen.

Omregleringen av apoteksmarknaden hanterade inte heller frågan om tillgänglighet till läkemedel i glesbygd på ett långsiktigt sätt. I Gävleborgs län har detta problem uppmärksammats flera gånger. Statliga Apoteket AB ska behålla befintliga apoteksombud i den utsträckning som behövs – ett måste för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet.

En utredning av apoteksmarknaden är viktig för att komma åt de problem som omregleringen bidragit till. Alla ska få tillgång till de läkemedel de har behov av, med god information och rådgivning kopplat till dem. Därigenom kan apoteken bidra till en jämlik vård i hela landet.

Raimo Pärssinen

Åsa Lindestam

Patrik Lundqvist

Elin Lundgren

socialdemokratiska riksdagsledamöter från Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons