Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige måste byggas vidare

Utan invandring skulle invånarantalet minska i 4 av 5 svenska kommuner. Detta betyder stora utmaningar, inte minst för kommunsektorn.

Annons

I helgen samlas över 500 centerpartister på kommundagar. Frågan vi måste ta oss an är hur vi får fler människor som vill utveckla idéer, starta företag och arbeta att komma hit. Endast så kan vi säkra tillväxt och därmed möjligheten att kunna utveckla välfärden i framtiden. Sverige behöver bli ett modernt nybyggarland.

Redan i dag är vi mycket beroende av invandring. Exempelvis är var fjärde läkare och vart femte vårdbiträde födda utomlands. Redan inom 20 år kommer det enligt SCB att saknas 170 000 utbildade personer bara inom vården.

Samtidigt finns det mycket som talar för att konkurrensen om migranterna hårdnar. Det är ju inte bara i Sverige som medelåldern blir högre. Dessutom visar siffror från OECD att allt fler entreprenörer, arbetare och forskare får upp ögonen för nya möjligheter i länder som Kina och Indien. Därför är det viktigt att underlätta ytterligare för arbetskraftsinvandring och skapa bättre förutsättningar för de människor som har kommit hit.

Vissa menar att vi inte ska ta emot fler människor eftersom det redan finns så många som är arbetslösa. Men det ena behöver inte stå emot det andra. Att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för de som idag är utanför är en av våra största utmaningar. Samtidigt finns det många arbetsgivare som har svårt att få tag på arbetskraft. Det beror både på att jobben inte alltid finns där de arbetslösa är och att de arbetslösa inte alltid har den kompetens som efterfrågas. Därför måste vi både arbeta hårt för att hjälpa fler arbetslösa tillbaka till arbete, men också göra Sverige attraktivt för utländsk arbetskraft.

Ser vi på länder som satsat målinriktat på arbetskraftsinvandring, som Kanada, så är de i en helt annan situation. Där har invandrare nästan lika hög sysselsättning som den inhemskt födda befolkningen. I vissa fall högre. Arbetskraftsinvandring tenderar att underlätta för alla invandrargrupper att komma in på arbetsmarknaden genom att synen på invandrares kompetens förändras när arbetskraftsinvandrare går direkt till arbete.

Sverige måste bli ännu mer attraktivt för människor från andra delar av världen. Det handlar om hur det ska bli lättare att komma hit som företags- eller arbetskraftsinvandrare men också om hur det ska bli mer lockande att komma hit för att arbeta och driva företag.

Vi behöver korta handläggningstiderna för arbetskraftsinvandring. Se över rigida lagar på arbetsmarknaden och höga marginalskatter, bekämpa diskriminering, förbättra svenskundervisningen och sänka kostnaderna för utlandsstudenter.

Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet

Anders W Jonsson, första vice ordförande för Centerpartiet

Anna-Karin Hatt, andra vice ordförande för Centerpartiet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons