Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svepande och okunnigt om strandskydd

Matilda Molander skriver på ledarsidan (30/7) svepande och okunnigt om det svenska strandskyddet, menar Anders Bouij, Hudiksvall. Molander ger Svar direkt.

Annons

Hon säger bland annat att det inte skulle vara möjligt att bygga ut ett existerande hus inom strandskyddsområde. Det är fel. Det är även möjligt bygga nytt på ianspråktagen mark, kan nämnas.

Även uppger hon att avverkning av träd inte får förekomma. Även det är fel. Det brukar vid avverkningar nära stränder sparas en skyddszon om cirka någon meter.

Det finns för övrigt nu på många platser i Sverige, så kallade LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) vilket möjliggör byggnation närmare än 100 meter från stranden i dessa områden.

Anders Bouij, Hudiksvall

tidigare verksam i byggnadsnämnd

Svar direkt

Anders Bouij har i sitt svar på min artikel om strandskydd invändningar mot mina kunskaper om det svenska strandskyddet och antyder att det inte är ett hinder för landsbygdsutveckling.

Han har rätt i att strandskyddet inte är absolut, utan att det finns vissa möjligheter att bygga. Som jag skriver i min artikel är dessa möjligheter dock starkt begränsade. Möjligheterna till dispens är små och många som vill bygga hindras.

Bouij tar också upp så kallade LIS-områden, vilket står för Landsbygdsutveckling I Strandnära lägen. Det är särskilt utpekade områden inom vilka kommuner kan ge dispens för åtgärder som anses stimulera utvecklingen på landsbygden långsiktigt.  De omfattar dock långt ifrån alla sjöar och vattendrag och längs kusten och de stora sjöarna är det helt eller delvis förbjudet att ge dispens för LIS-skäl. Som exempel kan tas en familj i skärgården vars släkt drivit lantbruk på en ö sedan 1600-talet. För att deras dotter ska kunna ta över gården utan att föräldrarna behöver flytta därifrån, måste de bygga ett nytt hus. Något som inte tillåts enligt gällande regelverk. LIS-områden är ett steg i rätt riktning, men räcker inte hela vägen.

Vi behöver ett strandskydd som skyddar naturen och allmänhetens tillgång till stränder, utan att gå ut över landsbygdens liv. 

Matilda Molander

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons