Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stärk kvalitetskontrollen i välfärden

Den senaste tiden har flera fall visat att kvalitetskontrollen inom välfärdstjänsterna måste bli bättre.

Annons

Näringslivets organisationer var pådrivande när det gäller valfrihetsreformerna. Därför har vi ett särskilt ansvar för att medverka i en konstruktiv diskussion om hur brister ska kunna avhjälpas. De senaste 20 åren har den enskildes möjlighet att välja och ställa krav inom välfärden ökat betydligt. Inom skolan och primärvården är kundnöjdheten högre i de privata verksamheterna och utvärderingar har visat på många andra fördelar också. Samtidigt finns det brister som måste åtgärdas så att fördelarna med ett nytt välfärdssystem kommer alla medborgare till del:

• Det har ofta saknats tillgång till tillräckligt pålitliga och rättvisande kvalitetsmått. Det gäller inom vård, omsorg och skola, både offentlig egen verksamhet och företagen inom välfärdssektorn.

• Kvaliteten varierar stort när det gäller utformning av upphandlingar, ersättningssystem och kvalitetskontroll. Landsting och kommuner måste bli betydligt bättre på att följa upp detta.

• Konkurrensutsättning har ofta gjorts utan vetenskaplig utvärdering.

En av de viktigaste åtgärderna är att stärka kvalitetskontrollen. Det finns flera förbättringsområden:

• Aktörer ska granskas noggrant vad gäller kompetens och ekonomisk styrka.

• Verksamheter, privata och kommunala som inte håller måttet ska kunna stängas med kort varsel.

• Informationen till brukarna måste bli bättre och kvalitetsmåtten vara tillförlitliga och rättvisande.

God kvalitet inom skolan, vården och omsorgen är det viktigaste, oberoende av vem som driver verksamheten. I dag fungerar inte samhällets kontroll och uppföljning tillräckligt väl. Medborgarna måste kunna känna trygghet oavsett utförare.

Anders Morin

ansvarig för välfärdspolitiska frågor Svenskt Näringsliv

Lotta Petterson

regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons