Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Står ni bakom den nya fastighetsskatten, S?

/

Det riskerar att bli en ny fastighetsskatt. Står ni för det, Åsa Lindestam och Patrik Lundqvist (S)?

Annons

Fastighetsskatten reformerades i grunden 2008, vilket ökade tryggheten i boendet för småhusägare. Men kreativiteten är stor bland politiker som vill hitta sätt att höja skatten på småhus. Regeringen har nyligen beställt ett förslag om nya regler för gatukostnader från Lantmäteriet. Det riskerar att bli en ny fastighetsskatt. Står ni för det, Åsa Lindestam och Patrik Lundqvist (S)?

Gatukostnader innebär att kommunen kan skicka räkningar på hundratusentals kronor till de småhusägare som bor nära en väg som upprustas eller nybyggs. Trots att vägen är infrastruktur och rimligtvis används av alla, väljer en del kommuner att ta ut hela kostnaden från de fastighetsägare som bor nära själva asfalten.

Villaägarnas Riksförbund menar att infrastruktur som används av alla också bör betalas av alla. Bostadsminister Mehmet Kaplan höll med om det när han gästade vår kongress i juni. Ändå har bostadsministern beordrat Lantmäteriet att ta fram en så kallad normaltaxa för gatukostnader.

En normaltaxa innebär att kommunen i fortsättningen skulle slippa det samråd med berörda fastighetsägare som idag är obligatoriskt. Medborgarinflytandet skulle därmed försvinna, och de som drabbas av räkningar på hundratusentals kronor skulle inte ha någon möjlighet att göra sin röst hörd.

Systemet med gatukostnader är både principiellt märkligt och ett stort problem för de småhusägare som drabbas. En del riskerar att tvingas lämna sitt hus.

Idag är risken att drabbas störst för den som bor i ett fritidshusområde som håller på att permanentas i någon av kranskommunerna runt storstäderna. Hittills har gatukostnader inte varit aktuella i Söderhamn, men om normaltaxan införs så finns en reell risk att det införs även här.

Vi ser därför förslaget om en gatukostnadstaxa som ett stort hot. Infrastrukturen är till för alla och borde därför finansieras genom skatten.

Innan en taxa för gatukostnader kan bli verklighet krävs ett riksdagsbeslut. Eftersom ni representerar regeringspartierna i Gävleborg vill vi veta hur ni ser på den här frågan, som kan få stora negativa konsekvenser för oss småhusägare.

Hur är det nu Åsa Lindestam och Patrik Lundqvist; står ni bakom den nya fastighetsskatten?

Lena Södersten

förbundsjurist Villaägarnas Riksförbund

Björn Lindqvist

ordförande, Villaägarna i Söderhamn

Åsa Lindestam och Patrik Lundqvist svarar:

Redan nu finns i plan- och bygglagen utrymme för kommuner att ta ut avgifter för gatukostnader från fastighetsägare. Villaägarna och SKL har tidigare framfört att det finns problem med nuvarande lagstiftning som anses vara både krångliga, otydliga och tillämpas olika i kommunerna.

Den förra regeringens förslag om förändringar i lagen fick kritik från lagrådet och någon proposition nådde aldrig riksdagen, eftersom man inte kunde förutse konsekvenserna av förslaget. Problemen med dagens regler och tillämpning finns fortfarande, därför har lantmäteriet fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter men även alternativa förslag. I uppdraget ingår även konsekvensanalys av förslagen och samråd med just Villaägarna.

Att låta bli att utvärdera lagstiftning som anses fungera dåligt gör inte att problemen försvinner av sig själva.

Det finns ännu inget förslag för oss som riksdagsledamöter att ta ställning till och det är därför inte möjligt att säga hur vi ställer oss till det, men vi för gärna ett samtal med er om förslaget, när det finns.

Åsa Lindestam (S)

Patrik Lundqvist (S)

riksdagsledamöter Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons