Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ställ sociala krav på upphandling av sten!

I Gävleborg är det bara Sandvikens kommun som, i Sveriges Stenindustriförbunds enkät, anger att de ställer sociala krav i samband med upphandling av importerad natursten.

Annons

Kommunernas kravlöshet riskerar att gynna oseriösa stenföretag i exempelvis Kina, som kan hålla lägsta pris då de inte investerar i nödvändig skyddsutrustning. Vi uppmanar kommunernas inköpschefer att ställa sociala krav på stenen de köper!

Stenindustriförbundet har frågat samtliga kommuner i länet om de infört eller diskuterat att införa någon form av sociala krav vid upphandling av natursten. Få kommuner i länet svarade. Ingen av dem hade en särskild policy som ställer sociala krav vid upphandling av natursten. Sandvikens kommun anser att deras generella upphandlingspolicy även täcker importerad natursten. Hudiksvalls kommun ställer inga som helst sociala krav vid upphandling av natursten.

Vi som representerar ansvarstagande stenföretag vill att fler kommuner ska ställa krav på den sten de upphandlar. Ställs inga krav kommer oseriösa stenföretag i exempelvis Kina aldrig att investera i nödvändiga skydd och utsugsutrustning. Kravlösheten innebär att arbetare riskerar att drabbas av stendammslunga. Det är inte acceptabelt.

Stenindustriförbundet arbetar aktivt med frågor om socialt ansvar. Våra krav är desamma oavsett om stenarbetarna arbetar i Sverige eller Kina. Det handlar om att förhindra att stenarbetarna andas in det skadliga dammet, att skydda deras hörsel och om att undvika skador på grund av vibrationer.

Varje år upphandlar Sveriges kommuner, direkt och via entreprenadföretag, natursten för hundratals miljoner kronor. Kommunerna har därmed den stora upphandlarens makt och möjligheter att påverka. Men endast lite mer än var tredje, 36,5 procent, av de 115 kommuner som besvarade Stenindustriförbundets enkät har infört eller diskuterat att införa någon form av sociala krav vid upphandling av natursten.

Stenindustriförbundet tog för fem år sedan fram en policy för importerad natursten med krav på arbetsmiljö och miljöpåverkan som bör ställas på de företag som bryter och bearbetar sten. Stenindustriförbundet uppdaterar policyn. Arbetet är klart till hösten. Kraven är väl förankrade bland förbundets medlemsföretag, men har inte fått önskat genomslag i kommunerna. Endast två av kommunerna som besvarade vår enkät använder policyn.

Vi har hittills inte lyckats få gehör bland kommunerna, men frågan är för viktig för att släppa. Det är enkelt att upphandla natursten, svensk eller importerad, som är tillverkad på ett juste sätt. Det är bara att anlita företag som följer vår policy – och därmed samtliga relevanta internationella arbetsrättsliga konventioner.

Vi anser att de som inte ställer krav inte tar sitt ansvar och vi hjälper gärna kommunerna att bli bättre på att upphandla juste natursten!

Kai Marklin

ordförande, Sveriges Stenindustriförbund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons