Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snabba på med skolrenovering

Inför stundande beslut om den nya centrala högstadieskolan och den tidsplan vi anar, känner vi på Granbergsskolans 7–9 att vi måste reagera!

Annons

För två år sedan lovade Jan Lahenkorva att det handlade om max två år på Granbergsskolan för de dåvarande Gärdeseleverna. Nu nämns det tyst ett tidsperspektiv på ytterligare minst tre år innan någon ny skola ska kunna stå klar. Att hela processen kan ta tre år kan vi förstå, men högstadiedelen måste prioriteras och tidigareläggas!

Sammanslagningen av skolorna påskyndades och flytten upp till Granberg genomfördes i en hast innan personalen fått chans att påbörja till exempel diskussioner om arbetssätt. Nu är vi på väg att bli samspelta men saknar förutsättningar på grund av lokaler och framför allt läge. Vi vill inte ha ett hastverk, men se till att inte dra ut på tiden mer än absolut nödvändigt!

På Granberg är flera av lokalerna redan i dag undermåliga för modern undervisning och behöver upprustning om vi ska stanna här flera år till:

• Det saknas grupprum som ger eleverna möjlighet att komma undan och arbeta enskilt i lugn och ro. SWECO påpekade i samband med utredningen om framtidens skola att det på Granberg fanns grupprum i anslutning till klassrummen. Det stämmer inte i de flesta fall, utan handlar om kapprum utan bord och stolar.

• Tekniksalen och idrottssalen måste renoveras och upprustas om vi ska vara kvar här flera år.

• Det saknas utrymme för elevskåp, och de måste bytas av säkerhetsskäl, framför allt om eleverna nu ska förvara sina datorer där. Elever får inte plats med jackor eller väskor, inte ens intill/ovanpå skåpen. Denna kostnad finns det dock för närvarande inte utrymme för inom skolans budget.

• Personalutrymmena är även de undermåliga och behöver anpassas för att passa önskade arbetsformer.

• Fritidsgården är inget alternativ som passar alla elever, och alternativa uppehållsutrymmen saknas.

Vi har bra resultat hos eleverna, speciellt med tanke på omständigheterna, men bakom ligger naturligtvis mycket slit från både lärare och elever. Det här är vår arbetsmiljö, och vi ser just nu en lärarflykt, då lärare väljer att sluta i yrket. Bristen på beslut och framtidstro får oss tappa motivationen. Det är tärande att vänta så länge på en flytt som är så nödvändig.

Våra förutsättningar, som de ser ut i dag kan innebära ett ännu mer vikande elevunderlag, och anpassningskostnaderna är som vi vet skyhöga över hela kommunen.

Vi kräver nu att tidsplanen påskyndas och att vi tillfrågas i tanken om önskemål!

Att skapa en ny skola borde bygga på samverkan mellan arkitekter och personal med pedagogiska visioner, det arbetet är vi beredda att starta nu!

Det finns flera exempel i kommunen på att det kan gå snabbt att färdigställa ändamålsenliga skollokaler. Varför ska det vara så olika villkor? Även våra elever väntar på att få flytta ner till centrala Bollnäs. Även de behöver visioner!

Med förhoppningar om inflyttning i renoverad Gärdesskola 2013.

Personal på Granbergsskolans 7–9 genom Anna Engh

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons