Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skärp kontrollen av våra äldreboenden

Debatten om den svenska äldreomsorgen är intensiv mot bakgrund av de brister som avslöjats på företaget Caremas äldreboende i ett antal kommuner.

Annons

Misskötsel av äldre kan aldrig accepteras och detta väcker frågan om hur kommunerna kontrollerar och försäkrar sig om utlovad kvalitet, trygghet och värdighet.

Ansvaret för äldreomsorgen är delat mellan stat och kommun. Alliansregeringen har skärpt tillsynen och vidtar nu ytterligare åtgärder för att skärpa både kontroll och insyn. Även skattelagstiftningen ses över för att inte riskkapitalbolag ska slippa skatta i Sverige. Men i grund och botten är det vi i kommunerna som har det yttersta ansvaret för all äldreomsorg, vare sig den är offentlig eller privat.

Det får inte råda någon osäkerhet om hur väl kommunen tar sitt övergripande och yttersta ansvar för den verksamhet man upphandlar och lägger ut på entreprenad. Detsamma gäller den verksamhet som bedrivs i egen regi. De kommunala, privata, ideella och kooperativa aktörerna – såväl stora som små – måste följa lagens krav på god kvalitet i äldreomsorgen. Detta krav gäller utan undantag.

Det är viktigt att vi i Hälsinglands kommuner har kontroll och överblick över den egna äldreomsorgen och den man eventuellt låter andra utförare driva. Därför måste vi ta till oss oron och farhågorna över att äldreomsorgen inte håller måttet och agera.

Den äldre och dennes anhöriga ska alltid kunna känna fullt förtroende för att äldreomsorgen i kommunen är av god kvalitet i både privat och kommunal regi och att den bedrivs i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Frågan om kvalitetsuppföljningen och dess genomförande bör vara en stående punkt på socialnämndens dagordning. Eventuella brister i äldreomsorgen får inte bli ett ärende som tas upp bara någon gång per år.

De kommuner som har avtal med olika utförare behöver se över och följa upp dem årligen. Vilka krav ställer kommunen när det gäller kvalitet och utförande? Hur ser sanktionsbestämmelserna ut om utförarna missköter sitt uppdrag?

Äldre personer är som alla andra intresserade av en så hög grad av självbestämmande som möjligt. Det gäller inte minst rätten att välja bort äldreomsorg man inte uppskattar. Att det existerar privata men också kooperativa och ideella utförare ger ökat självbestämmande.

Vi kristdemokrater tar äldres och anhörigas oro på allvar. Därför måste kommunernas uppföljning och kontroll stärkas så att varje äldreboende verkligen erbjuder god kvalitet i omvårdnaden.

Maria Larsson (KD), äldreminister

Anders Bergsten (KD), andre vice ordförande kommunfullmäktige, Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons