Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ska vi förbjuda skogsbruk också?

Replik till Hans Bovin (2/8).

Negativa och märkliga påståenden mot vindkraftens utbyggnad.

Först av allt, det är vi som är för vindkraften som månar om vår miljö, inte vindkraftsmotståndarna.

Annons

Märkligt är också att vindkraftmotståndarna, i sina texter, alltid placerar vindkraftverken i en erkänt vacker miljö för att orättmätigt väcka negativa tankar om vindsnurrorna. Vi har gott om plats för vindkraftsutbyggnad i Sverige och Hälsingland, långt utanför både syn- och hörhåll från människoboningar.

Helt felaktigt, eller avsiktligt ljug av insändarskribenten, gällande betongfundamenten som han påstår blir stående i evinnerlig tid.

Betongkonstruktioner har en livslängd på 200 år därefter sönderfaller den till helt miljövänligt grus och kalk i en naturlig nedbrytningsprocess. Armeringsjärnet som är ett olegerat kolstål innehåller inga ämnen som skadar naturen, människor eller djur.

Däremot står sarkofagerna efter nedlagda kärnkraftverk i evinnerlig tid, men då på grund av strålningsrisken.

I artikeln försöker sedan Hans Bovin beteckna vägar, diken och vägtrummor som skadliga för miljön. Ett märkligt påstående emedan kraven att återställa använd mark efter vindkraftsparkernas upphörande är långt mycket strängare än vad skogsbolag och skogsägare är ålagda.

Skall vi förbjuda skogsvård och avverkningar i landet, med tanke på hundratals mil skogsbilvägar med alla dess inverkan på miljön?

Hans Bovin påstår att den energi som försvinner när kärnkraftverken, oljan och kol avvecklas aldrig kan ersättas med ny teknik. Ingenting kan vara mera fel.

Vi har solenergin, den geotermiska energin, och vindkraften som alltid gynnat människorna och allt levande på jorden.

Tekniken att utvinna solenergin försörjer redan miljontals människor i världen. Den geotermiska värmen är likaså tekniskt tillgänglig, även vi i Sverige tillgodogör oss den energikällan i dag och den är liksom solen outtömlig med mänskliga mått mätt.

Och vindkraften där vinden är gratis, det är bara att ta tillvara den.

Överskottet på el kan exporteras (7 TWh till Finland i fjol) men allra viktigast är att vindkraften ersätter ett flertal mindre älvars kraftverk så att laxfiskarna återfår sina lekplatser.

Överskott av el kan driva pumpkraftverken så att ny lägesenergi skapas.

En framtid som redan finns är framställningen av vätgas (bränslecelldrivna elbilar/fordon) till detta behövs bara elström till elektrolysen.

Bilarnas avgaser är rent vatten, bra för miljön eller hur?

Sören Molander

Njutånger

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons