Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Se Ljusnan ur ett helhetsperspektiv

Fortum AB planerar att bygga ett nytt kraftverk i en skyddad sträcka av Ljusnan. Skyddet består i en tydligt formulerad lagtext, samma skydd som våra nationalälvar, det vill säga det är förbjudet att bygga vattenkraft eftersom det i princip alltid innebär betydande miljöpåverkan.

Annons

Fortum har också gått ut med att de haft möte med Älvräddarna som beskrivs som en ”positiv och öppen dialog”. Detta tarvar sin förklaring.

Vi har sagt att om man ser på Fortums vattenkraftsprojekt ur ett alldeles för snävt perspektiv av enbart 400 meter i Edeforsen kan det planerade bygget synas ge en lokal miljöförbättring. Men häri ligger våra invändningar. Dagens problematiska situation för ekosystemet i hela Ljusnan och Voxnan är en följd av hur Fortum driver sina vattenkraftverk. Enbart punktåtgärda är inte i linje med det EU-rättsligt bindande vattendirektivet. Man ska se alla vattenförekomster ur ett helhetsperspektiv, i detta fall från källflöde till hav. Allt som händer uppströms påverkar alla förhållanden nedströms.

Nu ser Fortum endimensionellt på Edeforsen utan hänsyn till de bakomliggande problemen. Men Fortum kan när som helst på eget initiativ omförhandla alla sina domar, för att därigenom miljörestaurera hela älven. Det vill inte Fortum och det är på grund av den inställningen som det tioåriga projektet med att restaurera Ljusnan, slutade med Hans Rohlins ord: ”Gud förbjude att vi måste bygga fiskvägar”, uttalat under slutseminariet 2010.

Anledningen till inställningen är att man då kan tappa lite produktion och därmed intäkter. Vinstintresset gör också att branschen ”körsbärsplockar” ur miljövetenskapen, oftast kläs vinstintresset i ord som ”klimatarbete”, parallellt med ett envist hävdande att klimatfrågan är den enda viktiga miljöfrågan, vilket är helt fel. Förlust av biologisk mångfald är en lika viktig fråga och är som klimatförändringarna ett problem på en global skala som måste lösas överallt där problemet uppstår.

Vår inställning är att Edeforsen ligger i en skyddad sträcka och kan därför jämföras med ett naturreservat eller ett Natura 2000-område. Kraftverket råkade finnas på plats när skyddet skapades 1999. Lagstiftaren tyckte det var att gå för långt att riva ut en anläggning som var i drift. Men nu har den tjänat ut, den är gammal och sliten. Fortum bör tacka för den tid de kunnat tjäna pengar trots att området är skyddat. Jämför gärna med vindkraften; den får bara tidsbegränsade tillstånd, även i områden som inte har skydd som naturreservat.

Vill Fortum bli betraktade som seriösa måste ett nollalternativ finnas i ansökan som beskriver konsekvenserna av en utrivning, att jämföras med dagens situation och deras egen idé om att bygga ett nytt kraftverk där sådana inte får byggas. Men Fortum vill inte ens jämföra de två alternativen ur en samlad miljösynpunkt, varför det?

Christer Borg

ordförande Älvräddarnas samorganisation

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons