Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Satsning på Norrlands egna villkor

Jonas Sjöstedt och Ulla Andersson (V) skriver (18/4) att "Moderaterna struntar i Norrland".

Annons

De konstaterar att den Norrlandsrapport Moderaterna tagit fram är "innehållslös" och inte mycket till grund för en Norrlandspolitik. Det är tråkigt. Förslagen i rapporten är nämligen baserade på norrlänningarnas egna önskningar inför framtiden.

Under sommaren och hösten 2011 har vi mött unga, äldre, studenter, anställda, företagare och arbetssökande. Nu föreslår vi nya åtgärder som svarar på människors förhoppningar och som möter de samhällsutmaningar som de intervjuade upplever. Några av de övergripande åtgärdsförslag som arbetsgruppen tagit fram är:

• Jobb och goda villkor för näringsliv

Moderaterna bör verka för att fler kommuner ska arbeta med olika typer av tjänste- och servicegarantier. Att amorteringsfriheten för företag som beviljas mikrolån av Almi förlängs till tre år. Att fler matproducenter hittar nya marknader via Eldrimner.

• Bättre villkor och möjligheter för unga

Moderaterna bör verka för att kunna ge företag ekonomiskt stöd i form av kompetenscheckar. Checkarna kan användas för att köpa akademisk kompetens. Fler studieplatser och ett större programutbud på våra högskolor och universitet. Att samverkanscentrum skapas, där handläggare från flera myndigheter finns samlade.

• Trygg välfärd och bättre samhällsservice

Moderaterna bör verka för satsningar på infrastruktur: väg och järnväg. Införande av lagen om valfrihet (LOV) i alla kommuner. Att göra kommunerna till mer attraktiva arbetsgivare, genom bland annat ökad flexibilitet i arbetstiderna för kommunens medarbetare, fysisk träning på arbetstid och obligatorisk ergonomiutbildning för all personal inom vård och omsorg. En omfattande utbyggnad av bredband.

Norrlandsrapporten är ett avstamp för ett fortsatt omfattande arbete. Vi moderater kommer att fortsätta lyssna på människor som bor i Norrland för att utveckla vår politik och finna nya lösningar.

Saila Quicklund (M), riksdagsledamot

ordförande arbetsgruppen för Norrlandsrapporten

Margareta B Kjellin (M)

Lars Beckman (M)

Lena Asplund (M)

riksdagsledamöter

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons