Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så kan vi förbättra vattenmiljön

/
  • Kanske den i dag torrlagda bäcken åter får rinnande vatten så att det går att meta bäcköring? funderar William Jonsson.

När våra älvar svämmar över och ger skador så brukar vi lägga skulden på stora regnmängder. Här kommer fler aspekter som påverkar detta och funderingar på åtgärder, skriver William Jonsson.

Annons

Varje älv har ett avrinningsområde som utgör vad som till slut blir vattenmängden i älven. Det börjar som källor, mossar och kärr som sedan blir bäckar, åar och till slut själva älven. Sedan långt tillbaka har vi i Sverige påverkat detta system genom utdikningar. Både som skogsdikning och som dikning för jordbruksmark.

I ett naturligt landskap tillåter man ofta att små vattendrag svämmar över vid höga flöden. Den omkringliggande marken suger åt sig av en del av överskottsvattnet och sedan avvattnas detta till vattendraget under en längre tid. När detta sker i hela avrinningsområdet kommer vattennivåerna få jämnare flöden. Risken för översvämningar minskar och fisk och andra vattenorganismer ges en bättre livsmiljö.

I dag har vi en stor procent utdikade skogar och jordbruksmarker. När det kommer mycket regn i ett utdikat område rinner vattnet iväg utan att buffras i kantzoner och olika våtmarker. Detta skapar onaturliga högvattenflöden, ofta med mycket medföljande sediment. Detta är också en delorsak till övergödning i sjöar och hav, exempelvis problemen i Östersjön. När sedan det höga flödet avtagit får vattnet ett onormalt lågt flöde då inget vatten buffrats. Fisk och andra vattenorganismer påverkas väldigt negativt av detta.

Kan jord- och skogsbruket hjälpa till att minska översvämningsrisken och samtidigt förbättra vattenkvaliteten i sjöar och hav? Ofta har Länsstyrelsen en plan för levande sjöar och vattendrag i aktuellt län. Jag vill skicka en uppmuntran till markägarna att se över om det finns något som de i samråd med Länsstyrelsen eller kommunen kan göra för att förbättra vattenmiljön och därmed bidra till lägre översvämningsrisker i framtiden. Har vi råd att sänka produktionen något för att lämna en bättre miljö och även nya kunskaper till våra barn? Kanske den i dag torrlagda bäcken åter får rinnande vatten så att det går att meta bäcköring?

Några punkter: Minimera skyddsdikning i skogsbruket. Rensa inte diken rutinmässigt om jordbruksdriften fungerar. Gör befintlig markavvattning den nytta det var tänkt? Se över så inte diken mynnar direkt i vattendrag (skapa slamgropar). Spara alltid buskar och träd längs vattendrag för skugga och minskad erosion. Lägg igen diken eller skapa trösklar som ökar mängden markyta som infiltreras av vatten vid höga flöden. För allmänheten gäller det att vara observant och anmäla till länsstyrelsen om man misstänker onormal markavvattning (all markavvattning kräver tillstånd). 

Var rädd om vattnet! 

William Jonsson

Läser du ofta nyheter i din mobiltelefon? Ladda ner vår nya app här, till Iphone eller till Android!

Iphone: App Store

Android: Play Butik

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons