Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så här kunde Berg ha svarat

I stället för att delge information anför Ann Berg (23/11) att sådan getts om Medskog. Jag undrar hur många i vår kommun som klockan 11 en onsdag kan gå till Statt och höra Lennart Westberg, plan- och bygglovschef, informera om arbetet i Medskog och ställa denne, Hans Gyllow, planeringschef, samt Olle Borgström (S) och Ann Berg (FP), 2:e vice ordförande respektive ordförande i byggnadsnämnden, till svars?

Annons

Svar: 120 av 37 000 Hudikbor.

Varför ger Berg ger ett tomt svar i stället för att redovisa också för övrigt folk kommunen?

Jag tackar Anita Olsson vid kommunledningen för anteckningar och gör själv en resumé.

I maj 2011 antog kommunfullmäktige en detaljplan som gör nya etableringar for företag inom trafikantservice, kontor och industri möjliga. Handel med dagligvaror bör inte tillåtas inom området då sådan ska placeras i staden. Bilmetro har bygglov och ett bygglov för OK/Q8 är nära.

Den 1 april 2012 ansöks om ändring av planen, för att också tillåta handel. En handelsutredning beställs av HUI-research. Det är allt.

Några frågor ställs också.

• Om handel tillåts, kan man då besluta att endast sällanköpshandel är tillåten?

Svar: I princip nej men i överenskommelse vid bygglovsansökan kan det gå att styra.

• Handelsutredningen har inte tagit hänsyn till de växande innovativa företagen i kommunen, och inte räknat in köpkraften ifrån Söderhamns kommun, däremot Ljusdals kommun.

Svar: Företaget HUI har bra instrument för sina undersökningar. Kommunen är för att utveckla både handel och arbetstillfällen i kommunen, vi tar till oss alla synpunkter! Handelskonkurrensen är stor från både Valbo och Birsta. Valbo bygger ut och till Sundsvall/Birsta finns snart förbättrad och snabbare väg; aggressivare marknadsföring är att vänta.

• Tror inte att extern handel ger fler arbeten, små butiker är personaltätare än de stora kedjorna. Kompletteras handelsutredningen med en analys av eventuell förändring av arbetstillfallen?

• Hur har E-center påverkat Söderhamn?

Svar: Förmodligen svårt att beräkna nettoarbetstillfällen. För Söderhamns kommun finns både Birsta och Valbo som konkurrerar om kunderna. E-center har inte fått de butiker man hoppats på. Den genuina centrumhandeln är nu utsatt för en extrem risk.

• Handelsutredningen kan förefalla opartisk, men den företräder handeln. Handel är utpekat som utvecklingsområde i översiktsplanen. Hjärtat i området är hydraulikutveckling.

• Inte bara Hudiksvalls stads butiker drabbas av konkurrensen om dagligvaruhandel tillåts externt, även butikerna i Näsviken, Forsa, Delsbo och Iggesund kommer att påverkas.

Jonas Holm och Kåge Wallner avslutar företagarlunchen.

Alla medborgare uppmanas att ge synpunkter på den plan som ska ställas ut.

Kelvin Ekeland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons