Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Respektfullt bemötande i god äldrevård

Kuriren har den 19 november ett reportage med rubriken ”Bemanningsbekymmer på äldreboenden”. Reportaget handlar om en utfrågning som PRO hade bjudit in mig, Bengt-Olof Hedman (ordförande i omvårdnadsnämnden) och Lena Ludvigsson, undersköterska vid Åsgårdens äldreboende, till.

Annons

I artikeln citeras jag bland annat med ”Allt detta prat om valfrihet står mig upp i halsen. I Söderhamn går inte det. När det beslutats att en person har rätt till plats på äldreboende erbjuds den första lediga platsen…”.

Jag vill kommentera detta citat och säga att det första uttalandet var obetänksamt och olämpligt och jag ångrar att jag uttryckte mig så. Det jag i stället skulle ha sagt och vill säga är att jag tycker att fokus ska ligga på hur kommunerna ska få resurser för att kunna säkerställa en god äldrevård nu och under kommande år. En god äldrevård karakteriseras bland annat av ett individuellt förhållningssätt, ett respektfullt bemötande och delaktighet och inflytande från den enskilde.

Den andra meningen anser jag vara felciterad. Under mötet med PRO informerade jag om att Söderhamns kommun självklart arbetar efter samma lagstiftning som övriga kommuner i landet. I socialtjänstlagen talas om att den enskilde, vid konstaterat behov av bistånd (till exempel i form av plats i äldreboende) ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndshandläggaren vid omvårdnadsförvaltningen utreder och beslutar om plats i äldreboende. Dialog förs med den sökande och anhöriga och i möjligaste mån tillgodoses begäran om att få plats på ett önskat boende. Om det inte går att erbjuda kan den enskilde (efter inflyttning till annat äldreboende) ställa sig i en intern kö och senare kunna flytta till det önskade boendet. Socialtjänstlagen talar om rätt till en skälig levnadsnivå och det innefattar inte rätt att få bo på ett speciellt äldreboende om det erbjudna boendet uppfyller kraven.

I kommuner som väljer att upphandla privata driftsentreprenader för äldreboenden gäller samma förhållande som vid enbart kommunalt drivna äldreboenden, nämligen att kommunens biståndshandläggare beslutar om den sökande ska beviljas plats och också på vilket äldreboende platsen erhålls. Enligt en ny lagstiftning, Lag om valfrihet (LOV) kan kommuner välja att låta privata utförare etablera sig och konkurrera med kommunen om vårdutbudet. Företaget får då ersättning från kommunen för utförda tjänster. I Söderhamns kommun tillämpas sedan våren 2010 LOV vad gäller vissa serviceinsatser i hemtjänsten (städning och tvätt). Här kan den enskilde som fått ett biståndsbeslut välja en privat eller kommunal utförare. Kommunen är ansvarig för även den privat utförda serviceinsatsen. Efter vad jag känner till är det ett femtiotal av landets 290 kommuner som tillämpar LOV.

Else-Marie Nilsson, förvaltningschef, omvårdnadsförvaltningen i Söderhamns kommun

Kuriren svarar: Att som reporter bevaka debatter, samtal, frågestunder och återge alla ordväxlingar i sin helhet är en omöjlighet. Else-Marie Nilsson anser sig vara felciterad. Möjligen har flera av hennes svar dragits samman i en mening. Eftersom ett stort antal frågor togs upp stod valet mellan att belysa ordväxlingen i stort eller att fokusera på en enda fråga. Jag valde det förra, och sökte även Else-Marie Nilsson senare för att ge en mer omfattande bild av LOV, Lagen om valfrihet, och hur den tillämpas i Söderhamn. Den artikeln var införd i onsdagens tidning.

Carole Tärnudd, reporter

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons