Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rekrytera svenska läkare som studerat utomlands

/

I en motion vill Sverigedemokraterna rekrytera och säkerhetsställa tillgången av utbildade läkare som förstår hur svensk sjukvård fungerar.

Annons

Någonstans mellan 1 000 och 2 000 svenskar studerar till läkare utomlands. Nästan var tredje svensk som studerar till läkare gör detta utomlands. Om dessa studenter väljer att börja arbeta i Sverige när de är färdiga med grundutbildningen väntar ett snårigt regelverk på dem. Problemet är att de behöver praktik för att lära sig hur svensk sjukvård fungerar. Läkarstudenter i Sverige har möjlighet att vikariera som underläkare innan de avlagt läkarexamen. Efter avlagd läkarexamen kan kan de söka AT-tjänst för att efter fullgjord AT-tjänstgöring ansöka om legitimation som läkare. 

Samtidigt som det är ett problem är det en kvalitetssäkring att vara rädd om. Sverigedemokraterna vill att Region Gävleborg snarast tar kontakt med utlandsstuderande läkare och att det inrättas praktikplatser för att tillgodose behovet av praktik i den svenska sjukvården. Om Region Gävleborg dessutom lyckas få ett gott omdöme som intresserad och hjälpsam arbetsgivare kanske en betydande andel av denna resurs som de utlandsutbildade svenska läkarna utgör stannar i Region Gävleborg.

Det står i kontrast till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) som vill skapa ett snabbspår för läkare som invandrar hit. Det är då nyttigt att ta del av AT-nämndens varningar som påtalar att det är en myt – oavsett hur ofta den upprepas – att det finns ett stort antal läkare i Sverige med läkarutbildning utanför Sverige som hindras att arbeta i svensk sjukvård på grund av onödigt administrativt krångel. Statistiken visar att andelen läkare med utbildning utanför EU som inte klarar av AT-provet ökar. Fyra av tio läkare med utbildning utanför EU underkänns. De flesta av dessa godkänns vid förnyad examination men allt fler läkare underkänns vid upprepade tillfällen och några har trots ett stort antal genomförda examinationer inte godkänts. De kan trots detta arbeta som olegitimerade läkare inom den svenska sjukvården. Det är inte tillfredsställande ur patientsäkerhetssynpunkt.

Socialdemokraternas prat om snabbspår för utländska läkare är alltså högst oroande ur patientsäkerhetsperspektiv efter de uppgifter som AT-nämnden presenterat. Lika problematiskt är det att närmare 90 procent av de som söker asyl i Sverige saknar ID-handlingar och inte kan styrka vem de är. Att låta människor som uppger sig vara läkare men dels saknar ID-handlingar och dels saknar medicinsk kompetens få arbeta som läkare är en säkerhetsrisk. Vi i Sverigedemokraterna ser hellre att vi tillvaratar kompetensen hos svenska läkarstudenter vid utländska universitet.

Solveig Wiberg (SD)

regionråd

Mattias Eriksson (SD)

regionråd

Per Kihlgren (SD)

oppositionsråd Sandviken

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons