Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Psykisk ohälsa ökar bland unga – politiska beslut kan vända trenden

På söndag det 4 september är det Dagen för ungas psykiska hälsa och denna fråga är verkligen värd att uppmärksamma, skriver Vänsterpartiet Gävleborg.

Annons

Enligt SCB låg andelen unga med sömnproblem, oro eller ångest under 80-talet på nivån 7–8 procent. Sedan dess har andelen stigit till över 20 procent. När det gäller unga hbtq-personer har Socialstyrelsen rapporterat att långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa. Bland hbtq-personer är det vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol och det finns även en ökad risk för självmord. Ungdomsstyrelsen visar att unga hbtq-personer i högre grad än unga heterosexuella personer har självmordstankar. Bland homo- och bisexuella män och kvinnor är det strax under hälften som någon gång haft självmordstankar. Hos transpersoner är det så många som 65 procent som någon gång haft tankar på att avsluta sitt liv.

Det är alltså uppenbart att det är angeläget med satsningar för att unga ska kunna söka och få hjälp i tid. För Region Gävleborg är barns och ungas uppväxtvillkor och arbetet för en förbättrad psykisk hälsa prioriterat.

På nationell nivå har Vänsterpartiet förhandlat fram en satsning på ungas psykiska hälsa. Region Gävleborg får 13 miljoner kronor 2016 utöver en särskild satsning på ungdomsmottagningarna. I Gävleborg har statsbidraget hittills använts för att säkerställa en god tillgänglighet.

Vänsterpartiets förslag om hbtq-certifiering av Region Gävleborgs verksamheter har bland annat lett till att ungdomsmottagningarna nu är ännu bättre rustade att möta våra unga och näst på tur att certifieras står bland annat barn- och ungdomspsykiatrin i Bollnäs.

Det inte är en naturlag att unga ska leva otrygga liv utan att det handlar om politiska beslut där nedskärningar och skattesänkningar gått före trygghet. Den psykiska ohälsan har ökat genom politiska beslut och kan minska genom politiska beslut. Beslut som vi vill vara med och fatta.

Vänsterpartiet Gävleborg

genom

Lasse Langeborg

vice ordförande regionfullmäktige

Alf Norberg

regionråd

Petra Modée

gruppledare

Ulrica Högbergh

ordförande patientnämnden

Delshad Saleh

Yvonne Oscarsson

samtliga ledamöter i fullmäktige, Region Gävleborg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons