Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Positivt med sund konkurrens

I en insändare framför Hans Degerman kritik mot landstinget och Centerpartiet (20/12).

Annons

Håller helt med Hans Degerman att det är tack vare Centerpartiet som det möjliggjordes att Bollnäs sjukhus i dag drivs på entreprenad. Detta hade inte varit möjligt att genomföra utan Centerpartiet i landstingets majoritet. Utöver detta förs fram en mängd påståenden som jag absolut inte delar med dig!

Bollnäs hälsocentral upphandlades 2008, en upphandling som togs hem av Mitt Hjärta AB. Det mottogs mycket väl. Avtalet med Mitt Hjärta var mycket bra och gav dem stora möjligheter. De lyckades utveckla verksamheten på ett mycket positivt sätt. Att landstinget försökt motarbeta Mitt Hjärta och det arbete de utförde för att utveckla vården, är ett mycket märkligt påstående.

2010 infördes vårdval inom primärvården i Sverige. Detta innebär att patienten själv ska få välja den hälsocentral densamme vill nyttja. Primärvården utsätts för konkurrens genom att det möjliggörs för flera aktörer att etablera sig. Alltså ökad patientinflytande där tillgänglighet, närhet, kvalitet och bemötande är de viktigaste faktorerna när vi väljer vår hälsocentral. För Gävleborg har denna reform varit mycket lyckosam, då vi fått flera utförare och hälsocentraler i länet. I dag driver Aleris den hälsocentral i Bollnäs som tidigare drivits av Mitt Hjärta. Den är fortfarande den enda hälsocentralen i Bollnäs tätort. Detta kan jämföras med Söderhamn, där man har fyra hälsocentraler i tätorten. Alfta tätort har två hälsocentraler.

Efter att en analys gjorts, som visade att patientunderlaget är tillräckligt stort för två hälsocentraler, fattade en helt enig landstingsstyrelse beslut om att ge landstingets primärvård ett godkännande att starta en hälsocentral i Bollnäs. Genom att kunna välja mellan flera aktörer, vilket nu även Bollnäsborna får göra, stärks patientmakten. Tyvärr är Degerman rädd att Aleris inte ska klara konkurrensen från en liten landstingsdriven hälsocentral i centrum. Tvärtom har jag mycket stor tilltro till den välfungerande hälsocentralen på sjukhuset. Jag är övertygad om att landstingets etablering kommer att stärka både landstinget och Aleris, då jag i grunden ser sund konkurrens som något positivt. Låt Bollnäsborna själva få välja vilken hälsocentral de vill nyttja!

Vi i Centerpartiet arbetar ständigt för att förbättra för länets invånare. Detta i mötet med befolkningen, genom samtal med verksamheterna och vid förhandlingsbordet. Framgångar nås genom enträget arbete och aktiv handling i vardagen. Jag har erfarenheten att man blir mer lyssnad på och vinner större förtroende om man har en ödmjuk framtoning. Den som alltid lägger krutet på att synas och skrika högst brukar sällan kunna visa på något varaktigt resultat.

Hannah-Karin Linck (C)

landstingsråd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons