Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Orättvisa kostnader för nyttjande av väg

Då allt fler fastighetsägare på landsbygden kommer att ingå i en vägsamfällighet (VSF) vill jag ge följande tips;

Annons

Den så kallade tonkilometermetoden som Lantmäteriet använder för att beräkna andelstal för de ingående fastigheterna är inte en objektiv metod utan lantmätaren har möjligheter att gynna/missgynna fastighetsägare. Metoden beräknar också enbart det teoretiska, och inte det verkliga, utnyttjandet av vägen.

Var aktiv i er VSF. Idag behöver inte en styrelseledamot ha ett andelstal. Det innebär att denne kan göra av med pengar utan att själv drabbas av högre utdebitering. Skälen till att en styrelseledamot utan andelstal vill sitta i styrelsen kan vara att vid bemärkelsedag få in i lokaltidning att man innehar ett styrelseuppdrag, att som företagare få ”insiderjobb” eller så vill man bara retas med grannen. Den officiella förklaringen brukar vara att det är svårt att få folk att ställa upp. Men a och o för en fungerande styrelse är en aktiv valberedning.

För få fler att engagera sig kan man också skicka ut handlingar om ekonomi, förslag till utdebitering inför årsstämman, så att man kan förbereda sig. Ännu viktigare är att göra protokollet tillgängligt, då det numera anförs att det inte kan sättas upp på till exempel anslagstavlor, för att inte publicera eventuella namn.

Läs också fakturan och se att utdebiteringen är i kronor och/eller ören per tonkilometer. Om utdebiteringen är i procenttal ökar/minskar den om andelstalen ändrats på andra ingående fastigheter i VSF. Då går det inte att kontrollera om man betalar rätt belopp.

Ändrade andelstal skall styrelsen anmäla hos lantmäteriet för registrering och först därefter gäller det. Lantmäteriet tar hutlösa avgifter för detta och trots offentlighetsprincipen är dessa avgifter ”halvhemliga” och redovisas inte på hemsidan.

Frågan är om vi andelsägare i VSF skall betala till skötseln av vägen eller hjälpa till att finansiera Lantmäteriet. Det finns också fall där andelstalen inte meddelats Lantmäteriet och går det lång tid så preskriberas kostnaden för andelstalsändringen och berörd fastighetsägare behöver inte betala avgiften till Lantmäteriet.

Då delar av Kustvägen byggs borde det vara självklart att Nordanstigs kommun tar på sig administrationen av vägbygget och inte någon VSF. Om något går snett kan i slutändan andelsägarna i denna VSF stå för den ekonomiska notan.

Då riksdag och regering beslutat om att minska belastningen på miljön, där biltrafiken är en väsentlig del, är det dags att ge Trafikverket i uppdrag att utarbeta en ny metod där det verkliga utnyttajndet av vägen ligger till grund för beräkning av andelstalen.

Idag har en permanentboende som bara äger en cykel samma kostnad som en person som har fyra bilar och tre traktorer om de har lika lång vägsträcka.

Monica Röding

fritidshusägare, Lönnånger, Nordanstig,

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons