Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Oklar politik skapar infekterade debatter

När politikerna sviker så blir väljarna oroliga, osäkra och debatter startas. Vindkraftsdebatten är ett exempel där ni hittills inte valt väg och skapat en detaljplan för hur vindkraften ska utvecklas i kommunen.

Annons

I tio år har frågan debatterats och meningsskiljaktigheter inom partierna har skapat stor osäkerhet för företag som tittar på Hudiksvall för att investera i vindkraft.

Kattvikskajen är ett annat exempel. Att skapa ett hamnområde som är attraktivt för boende och besökare har blivit mer ett slagträ mellan personer i olika partier än en saklig och utvecklingsinriktad debatt för att förankra en detaljplan hos Hudiksvallsborna.

Medskog är ett hemskt exempel där beslutad detaljplan genomgår ändringar och beslutet hanteras med expressfart utan samråd. Detta upptäcktes och en ny process är i gång. Beroende på att långsiktig plan saknas och en ny plan inte var riktigt förankrad så har partierna internt stora motsättningar. Kommunen har lagt ut pengar på att flytta kraftledningar och lovat bekosta arbeten för infarter och utfarter på området utan att ny detaljplan är beslutad?

Är det politiskt klokt? Vilken trovärdighet får ett ja beslut? Vilken trovärdighet får partier som har sagt ja i valdebatten 2014?

Detta visar på behovet av detaljplaner som är förankrade hos oss väljare. Ovanstående problem/utvecklingsfrågor har medfört att nuvarande planeringschef inte synts i debatten eftersom han är ny och säkert jobbar med frågorna utan att ha klara direktiv i dag. Svårt jobb?

De politiska partierna har inte heller någon egen uppfattning om hur en långsiktig plan ska se ut utan agerar Ad Hoc (just nu) vilket under många år har skapat ett splittrat centrum. Stadsarkitekten är frustrerad liksom plan- och byggkontoret eftersom inga fasta riktlinjer för framtidens centrum har beslutats.

I framställningen av partiprogram för valet 2014 så kräver säkert väljarna att ni som politiker även ser över ert långsiktiga ansvar. Mitt förslag är att varje parti utvecklar:

• en genomarbetad långsiktig utvecklingsplan för centrum omfattande hamnområdet som visar vad ni önskar uppnå, med klara mål och bedömda långsiktiga kostnader.

• En genomarbetad långsiktig utvecklingsplan för Iggesund, Forsa/Näsviken och Delsbo med målsättningar och kostnader så boende på landsbygden kan besluta om de ska bo kvar eller flytta. Här behövs ett extra klargörande i frågan om nya lokala arbeten och lokal service. Vad krävs?

Hudiksvalls kommun har fått ökat kommunutjämningsbidrag. Innebär detta att vår kommun är på dekis? Jag hoppas att debatterna och ökade bidrag är en varningsklocka så vi får en styrning av kommunen åt rätt håll. Det är Hudiksvall med centrum och landsbygd värd!

Oberoende tyckare inför 2014

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons