Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ökat stöd för krav från vattenkraftskommuner

Sedan 1999 arbetar Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) för att de kommuner och regioner som släppt till sina forsar för den gemensamma elförsörjningen ska få en rättmätig del av värdeskapningen. Det är ett tålamodskrävande arbete, men vi ser glädjande nog ett ökat stöd för våra rättvisekrav.

Annons

Till årets riksmöte har nämligen företrädare för sex av de åtta riksdagspartierna lämnat motioner med krav på att en del av värdeskapningen ska stanna i berörda kommuner/regioner för lokal utveckling. I år finns motioner från företrädare för Moderaterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och – för första gången – även från Socialdemokraterna.

I Sverige går endast cirka 120 miljoner kronor årligen i så kallade bygdemedel till berörda bygder. Däremot går – till skillnad mot vad som är fallet i jämförbara länder – all beskattning av vattenkraften till statskassan. I sammanhanget bör påpekas att det inte finns någon parameter i skatteutjämningssystemet som tar hänsyn till vattenkraftsutbyggnaden.

Vattenkraftskommunerna i Norge får ungefär sex miljarder (norska) kronor varje år som kompensation för de miljöingrepp vattenkraftsutbyggnaden innebär. Utbyggnaden har försämrat förutsättningarna för jord- och skogsbruk, renskötsel, jakt, fiske och turism, men tack vare medlen från vattenkraften kan de berörda kommunerna och regionerna erbjuda medborgare och företag en bra samhällsservice. Vattenkraftsmedlen är, tillsammans med de geografiskt differentierade arbetsgivaravgifterna, de viktigaste redskapen för Norges framgångsrika distriktspolitik.

FSV föreslår att minst hälften av fastighetsskatten på vattenkraftsanläggningar överförs från staten till berörda kommuner/regioner. I år uppgår fastighetsskatten till 3,8 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder kronor från skogslänen. Nästa år kommer taxeringsvärdena på vattenkraften att höjas, vilket innebär att fastighetsskatten kommer att uppgå till ungefär 6 miljarder.

Exempelvis Jokkmokk och Ragunda hör till landets mest naturresursrika kommuner, men tvingas ha landets högsta skattetryck. Detta menar vi i FSV är helt oacceptabelt. Det är hög tid även för Sverige att införa ett system som ger berörda kommuner och regioner en rättmätig del av vattenkraftens värdeskapning.

Stödet från riksdagsledamöter i sex partier, som motionerat till årets riksmöte, är ett positivt tecken i tiden. Från FSV:s utgår vi ifrån att motionärerna kommer att arbeta aktivt för sina förslag inom sina riksdagsgrupper, i utskott och riksdagens kammare. Det är hög tid för ett genombrott i denna rättvisekamp.

Håkan Larsson, Krokom, ordförande, Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons