Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny sjukförsäkring ett lappverk

Både LO:s samt TCO:s välfärdsutredare och diverse andra instanser kritiserar regeringens senaste justering av den nya sjukförsäkringen. LO:s välfärdsutredare Åsa Forssell säger att, "om förslagen genomförs kommer många långvarigt sjuka människor fortfarande att fattiggöras och leva på inkomstprövat stöd från samhället och bli beroende av sina närståendes inkomster".

Annons

Vänsterpartiet kan enbart hålla med i den analys, att de nya förändringarna varken gör från eller till, för den som är beroende av försäkringskassans goda vilja för att överleva dagen.

Vi konstaterar att med ett av de nya tilläggen blir sjukförsäkringen till och med ännu mer rättsosäker än vad den är i dag. Tillägget lyder så här: ”Om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen.”

Då måste man betänka att med dagens sjukförsäkring finns inte många diagnoser längre, som räknas som sjukdom. Det är en mycket luddig formulering, och kommer säkerligen att vålla mycket huvudbry hos försäkringskassans handläggare om tolkningen. Regeringen har dessutom lagt ner socialförsäkringsnämnderna, som gjorde oberoende prövningar där tvister om tolkningsfrågor förelåg, och som borgade för en objektiv syn och rättsäkerhet. Utan vare sig riktlinjer för hur tillägget ska tolkas eller i avsaknad av socialförsäkringsnämnd blir det upp till den enskilde handläggarens godtycklighet om en människa blir kvar i socialförsäkringen eller inte.

Regeringen har inte heller gjort något åt det som orsakat de stora bekymren, nämligen de absoluta bortre tidsgränserna och prövningen mot den fiktiva arbetsmarknaden. Det gör att utförsäkringarna kommer att fortsätta med all säkerhet.

Man inför i stället en sjukersättning som ska gälla efter den tidsbegränsade sjukersättningen, vilket orsakar att den som blir utförsäkrad, får lika lite pengar att leva på, som om den haft socialbidrag, existensminimum. Det enda man gör är, att byta plånbok från kommunernas socialtjänst till försäkringskassans plånbok.

För att skyla över att allt detta enbart är en kosmetisk förändring, som inte ändrar något i det stora hela, så tänker man tillsätta en propagandaapparat, då man enligt en av punkterna i sitt program konstaterar följande: ”Vi vill nu starta ett brett upplagt arbete, inriktat på att stärka förtroendet för hela kedjan av beslut i sjukförsäkringen”.

Vänsterpartiet kan inte ställa sig bakom en enda punkt i regeringens lappverk till ny sjukförsäkring. En helöversyn där man lyssnat på remissinstansernas synpunkter hade varit det enda rätta, men som vanligt har inte regeringen tid att invänta några remissinstanser eller att ta fasta på något som instanserna säjer. De fortsätter att köra över ofta svårt sjuka människor och behandlar dem som om de vore utan människovärde.

Anna-Maria Forssell Mörk

för Vänsterpartiet Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons