Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Modernt slaveri i alliansens Sverige

Vart är vi på väg när vi 2011 hör orden modernt slaveri? Dessa termer har föranletts av alliansens ogenomtänkta och felsyftande arbetsmarknadspolitik.

Annons

Människor tvingas utföra arbeten för en ersättning som kan liknas vid en slavlön. I värsta fall får vederbörande ingen ersättning alls. Denne får då förlita sig till att socialkontoret tryggar nödtorften.

Flera kommuner har sedan länge fått spräcka sina budgetar för att klara utbetalningar av försörjningsstöd. Är detta den arbetslinje som alliansen avser att upprätthålla? Bidragslinjen skulle ersättas med arbetslinje och passivitet med sysselsättning. Med facit i hand förstår man vad Moderaterna och alliansen menade med sysselsättning. Människor har fasats in i ett system i jobb och utvecklingsgarantin som inte är något annat än en återvändsgränd. Ett lukrativt system för alla utom den arbetslöse.

Här brister Moderaterna i sitt prat om att värna individen och dennes valfrihet. Fas 3 är inte frivilligt. Man blir tilldelad en sysselsättning oavsett vilka insatser den arbetslöse är i behov av, insatser såsom yrkesförberedande utbildningar, fortbildningar, spetsutbildningar och så vidare. Sysselsättningen i fas 3 ska inte likna ett riktigt jobb då det inte får konkurrera ut ordinarie arbetsuppgifter. Denna spekulation och detta fiffel gör mig minst sagt upprörd.

Detta utslagningssystem är något som alliansens anhängare gladeligen verkar gå i bräschen för men som vi socialdemokrater starkt tar avstånd ifrån. Etablissemanget har ett ansvar gentemot de arbetslösa. Insatser och åtgärder får aldrig vänta på sig. Man måste kartlägga varje individs situation och därefter bedöma vilka insatser som behövs.

Att sysselsätta för sysselsättningens skull är inte hälsosamt ur samhällsekonomisk synpunkt. Sverige har inte råd att gå miste om den dyrbara arbetskraft som återfinns i fas 3. Jobbpolitik och sysselsättningspolitik är inte samma sak. Det har alliansen bevisat sedan länge. Att sänka skatter är ett oerhört ineffektivt sätt att komma tillrätta med de arbetsmarknadspolitiska problemen. Dessa jobbskatteavdrag har inte genererat fler jobb. De enda effekter avdragen fått är att de som redan har bäst ställt får det bättre och de som har det sämst får det sämre. Det är ingen mångfacetterad skattepolitik som alliansen och Moderaterna har.

Om man börjar kalkylera inkomster och utgifter så förstår man att en bieffekt av jobbskatteavdragen är förhöjda priser inom många områden. Skatter ska användas till investerandet i vår gemensamma välfärd. Fler i arbete betyder mer skattepengar som oavkortat ska gå till att bygga världens bästa välfärd. I stället för jobbskatteavdrag bör man se över lönerna. Man ska kunna leva ett fullgott liv på sin lön men det finns framkomligare vägar än skattesänkningar. Ingen ska smita ifrån sitt samhällsansvar genom att slippa betala statlig skatt.

Cecilia Jonsson

Socialdemokraterna Bollnäs

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons