Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Måluppfyllelsen är inte acceptabel!

Malin Ängerå (S) har varit ordförande i utbildningsnämnden i snart sex år. Det är Malin Ängerå som är ytterst ansvarig för måluppfyllelsen i den nämnd som hon är satt att leda. Hur väl har hon förvaltat sitt mandat?

Annons

Svaret kunde vi läsa i LjP den 19 november. 35 procent av eleverna i årskurs tre klarar inte de nationella proven. Kunskapsmålen har aldrig varit en prioriterad fråga för Socialdemokraterna i Ljusdal. Alltför många elever slutar skolan utan en fullständig gymnasieexamen och detta har tyvärr pågått under många år. Ett stort antal av dessa elever tvingas till ett liv i passivitet och med en stor känsla av utanförskap.

Malin Ängerå har tillsammans med nämndens tidigare förvaltningschef byggt upp en hierarkisk organisation som har skärmat sig från den verklighet som skolan befinner sig i. Målen i utbildningsnämnden sätts utan någon som helst koppling till budgeten. Först tas målen och sedan tilldelas nämnden en påse pengar, där ingen hänsyn tagits till om de olika skolorna har en chans att leva upp till de ställda målen.

Här har Socialdemokraterna under hela mandatperioden valt att rätta sig efter en traditionell budgethantering där tilldelad budgetram accepteras utan att ifrågasätta om denna ram verkligen omfattar den verklighet vi i dag befinner oss i. En skola med ett skriande resursbehov, barn och unga som faller mellan stolarna och ett multikulturellt samhälle som kräver stora insatser från pedagoger och verksamhet.

Under många år har det i Ljusdals kommun diskuterats att insatser måste sättas in i tidig ålder. Denna kunskap måste även ordförande i nämnden fått, men trots alla de insatser som ordföranden säger sig göra i verksamheterna, talar måluppfyllelsen sitt tydliga språk. Det är våra barn och ungdomar som blir de stora förlorarna. I dag finns ett svagt samarbete mellan grundskola och gymnasium och de senaste siffrorna påvisar också att alltför många elever slutar grundskolan i Ljusdal utan godkända betyg.

Ljusdals kommun är på väg att få ytterligare fyra förlorade år när det gäller skolan om inget radikalt görs för att öka måluppfyllelsen. Under förra mandatperioden styrde Malin Ängerå tillsammans med tre passiva centerkvinnor utbildningsnämnden, vilket också lämnat sina tydliga spår i måluppfyllelsen. Detta är inte acceptabelt!

Bodil Eriksson, partipolitiskt oberoende

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons