Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lokala intressen före utländska

Svar till Englund med flera (17/8).

Annons

I en insändare i Söderhamnskuriren har Åke Englund, Percy Landström, K-G Engström, Anders Persson, Hans Ekengren och Kent Zetterlund ställt ett antal frågor om Bergvik Skogs planer på att etablera en vindkraftpark kallad Ödmården till mig.

Bergvik Skog har påbörjat en samrådsprocess inför en ansökan om tillstånd för en vindkraftpark. I den processen ska ytterligare samråd ske med särskilt berörda, statliga myndigheter, kommuner, allmänhet och organisationer. Vidare ska en miljökonsekvensbeskrivning göras av bolaget som ska innehålla långtgående utredningar och inventeringar. När ansökan väl lämnas in så kommer den så att beredas och beslutas av länsstyrelsen.

Kommunen kommer att under samrådsprocessen beredas tillfälle att föra fram åsikter och tankar och kommunen kommer också att få yttra sig över ansökan när den väl lämnas in.

Min personliga åsikt om vindkraft i allmänhet är i grunden positiv. Det är den framför allt av två anledningar. Den första och viktigaste är att vi måste bryta vårt beroende av kärnkraft och inte ersätta den med ytterligare fossila bränslen. Om vi samtidigt ska kunna lämna kärnkraften och nå målen av minskade koldioxidutsläpp så har vindkraften en viktig och avgörande betydelse.

Den andra anledningen är att vi vet att när vindkraftsparker byggs så kommer lokala och regionala företag att kunna ge fler människor jobb. Kortsiktigt sker detta naturligtvis under byggtiden men också långsiktigt kommer det att ge jobb med drift och underhåll.

När det gäller den specifika parken i Ödmården så är det svårt att i detalj kommentera den då processen precis är påbörjad.

Så till era frågor. Jag tycker att även Söderhamns kommun ska bidra i arbetet med att ta oss bort från kärnkraft via grön energi. Jag menar att det inte är självklart att tillkomsten av en park behöver innebära förstörda livsmiljöer. Det är inte heller självklart att turismen drabbas negativt. Gotland som exempel har både sett stora etableringar av vindbruk och en ökad turism samtidigt. Fågellivet påverkas självklart och det är därför också mycket viktigt att det under processen görs noggranna inventeringar för att minimera påverkan.

I er avslutande fråga så är det självklart att det är kommuninvånarnas intressen som går före utländska bolags intressen av vinst. Men det ligger också i många söderhamnares intresse att komma bort från ett beroende av kärnkraft och samtidigt se en tillväxt på vår lokala och regionala arbetsmarknad med fler jobb.

Sven-Erik Lindestam (S)

kommunstyrelsens ordförande, Söderhamn

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons