Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lägg inte ord i min mun

Svar till Roland Norin (6/12).

Annons

Det är du Roland Norin som är kärnkraftskramare, du som är motståndare till vindkraften – inte jag som bejakar vindkraften.

Du har ingen rätt att lägga ord i min mun som jag aldrig yttrat, du vet mycket väl att jag i många insändare och artiklar gisslat kärnkraften som ett dödligt hot mot allt levande på jorden.

Mitt sunda förnuft har jag kvar och årens gång har gett mig erfarenhet att läsa mellan raderna. Vems ärende går du Roland Norin? Är det kärnkraftens bevarare du företräder? Eller är det vattenkraftens miljöförstörande ödeläggelse av mil efter mil av åkermark och samhällen utefter Norrlandsälvarna som du bejakar?

Envetet publiceras samma lögn om behovet av reglerkraft när elström produceras med vindkraft.

Den reella sanningen är givetvis att varje nytt vindkraftverk som producerar el till kraftnätet spar vatten i våra magasin. Således är kontentan den, ju fler vindkraftverk vi bygger i landet desto mindre vattenkraft behövs till vår elförsörjning.

Påståendet att kraftnätet måste byggs ut om vindkraften producerar elströmmen är ytterligare en konstruerad lögn och dolt hot. Givetvis är det så, när vindenergin går ut på nätet så minskar vi uttaget av vattenkraftproducerad el proportionellt. Således behövs ingen utbyggnad av kraftnätet.

Beträffande vindkraftverkens markanspråk så är den försumbar jämfört med vattenkraftens kvadratmil av fördärvad natur och bebyggelse.

Vems ärende går du Roland Norin? Ute i Europa byggs oavbrutet i accelererande takt nya vindkraftsparker för att ersätta miljöfarliga energislag som kol, gas, olja och kärnkraft men här i Norrland regerar fortfarande ”Bror duktig” genom att sätta käppar i hjulet för återinvestering av statliga skattemedel i medfinansieringen av vindkraftsutbyggnaden, med följden förlorade arbetstillfällen.

För övrigt så handlade min insändare om att återställa de mindre älvarna i Norrlandslänen så att de av WWF rödlistade (utrotningshotade) laxfiskearterna i Östersjön återfår sina naturliga lekplatser.

Sören Molander

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons