Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kyrkan kan återfå respekten med klimatvänligt skogsbruk

Kyrkornas världsråd uppmanar till bönedagar för miljön under september månad.

Annons

Sedan ett 20-tal år har kristna över hela världen använt den här tiden på året för att tacka för Guds skapelse och be för, reflektera kring och agera för vår miljö.

Kyrkornas världsråd (KV) vill gärna se att "En tid för skapelsen" blir ett modernt tillägg i kyrkornas liturgiska kalender. KV har utsett 2011 till ett internationellt år för skogen och har tipsat om bland annat följande profetiska bibelord att reflektera kring: "I glädje skall ni tåga ut och ledas hem i trygghet. När ni kommer brister berg och höjder ut i jubel, markens alla träd klappar händer." (Jesaja 55:12) KV har också uttalat sitt stöd för ekologisk rättvisa och påtalat behovet att komma tillrätta med miljöproblem som förgiftning av planeten och andra orsaker till klimatförändringar.

De som bekänner sig till den kristna tron borde känna ett särskilt stort ansvar för skapelsen. Ett sådant ansvar bör inte enbart ta sig uttryck i bön utan också synliggöras i hur kyrkan agerar i samhället. Genom att församlingar och samfälligheter gör medvetna och etiskt försvarbara val i sin upphandling kan kyrkan bli en aktiv part i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Kyrkan har genom församlingar, samfälligheter och stift ett betydande skogsinnehav. Industriskogsbrukets metoder har tyvärr fått tillämpning i dessa skogar. Med Mammon som Gud vandaliseras naturskogarna och omvandlas till artfattiga trädplantager. Kalytor och ytor med trädplanteringar av samma ålder avlöser varandra i landskapet. Det är metoder som varit förödande för skapelsen och den biologiska mångfalden.

Svenska kyrkan behöver ingen skogsbruksplan, däremot bör en naturvårdsplan upprättas enligt vilken den del av skapelsen som Svenska kyrkan förvaltar sköts på ett värdigt sätt med villkoren för livet i alla dess former som utgångspunkt. Trakthyggesbruket är utvecklat för att tillvarata skogsindustrins intressen och bör förbjudas på kyrkans marker då det är oförenligt med en kristen tro och etik. Alternativ finns i form av kontinuitetsbruk av skogen. Det finns intressanta möjligheter i skogsskötselstrategier med andra mål än att maximera produktion och virkesuttag. Förlängning av omloppstiderna i skandinaviskt skogsbruk har exempelvis visat sig ha positiva klimateffekter. Det beror framför allt på att sågtimrets andel av uttaget ökar. Kalhyggesfritt skogsbruk har också omedelbara positiva effekter vad gäller skogsbrukets påverkan på klimatet.

När vi som medborgare kan vandra i kyrkans skogar och se att skapelsen respekteras då vinner också kyrkan i respekt och anseende.

Per-Olof Åberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons