Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kvinnor måste få vara med i besluten

Var femte människa på jorden lever i fattigdom.

Annons

Den största delen av dessa är kvinnor. Två tredjedelar av alla analfabeter är kvinnor. De stora internationella orättvisorna som drabbar dem har sin grund i den orättvisa ekonomiska världsordningen. Det handlar om militära rustningar, råvaruexploatering och miljöförstöring.

Kvinnor bär en särskilt tung börda i många delar av världen. De har ofta så gott som hela ansvaret för hem och barn och blir de som drabbas hårdast av de klimatförändringarna vi i dag ser effekterna av. Både på grund av diskriminering och arbetsbörda tillåts kvinnor i mindre utsträckning vara med och fatta beslut. Det innebär att deras verklighet och problem som uppstår på grund av klimatförändringarna riskerar att förbises i processer som påverkar deras liv och möjligheter att ta sig ur fattigdomen.

Kvinnor får hantera miljöproblemen medan besluten tas av män.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en avgörande utvecklingsfråga och den är nödvändig för en effektiv och hållbar utveckling med människan i centrum.

Genom att uppmärksamma sambandet mellan jämställdhet och miljöförstöring kan vi bidra till att stötta kvinnans ställning särskilt i fattiga länder. Kvinnors intressen och behov måste beaktas i större utsträckning när miljöpolitiken utformas. Kvinnornas situation är ofta nyckeln till bekämpningen av fattigdom och bevarandet av biologisk mångfald. Särskilt tydligt är detta i utvecklingsländerna där kvinnor, med hjälp av barnen, ofta är huvudansvariga för matlagning, bränsleinsamling och jordbruk.

Det är också till dessa länder som väldiga vapenarsenaler går. I länder där fattigdomen är stor använder många regeringar sina begränsade resurser till att investera i vapen i stället för utbildning och hälsovård. Dessa vapen dödar två gånger. Först genom att slå ner demokratiska rörelser och en andra gång genom att investeringar, på för kvinnor och barn livsviktiga områden, uteblir.

Kvinnor är ofta starka fredsaktivister på gräsrotsnivå men de får sällan ta del av formella fredsförhandlingar och återuppbyggnadsinitiativ. Detta resulterar ofta i att den överenskomna freden utesluter deras rättigheter och behov.

Kvinnor har varit underrepresenterade när det gäller beslutsfattande i såväl nationella, regionala som institutionella sammanhang. Flickor och kvinnor har inte tillåtits gå i skolan, inneha resurser eller påverka maktstrukturer i samma utsträckning som män. En viktig fråga för demokrati, jämställdhet och utveckling är att ge kvinnor lika stora möjligheter som män att delta i arbetet med att förebygga, lösa och hantera frågor kring miljöförstöring och krig.

Ewy Gahnström Uddevalla

Maria Kindstedt, Iggesund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons