Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kultursarvslyft erbjuder nya jobb

Alliansen tar ansvar för arbetslinjen. Vi vill att fler människor ska gå från utanförskap till en arbetsgemenskap och kunna stå på sina egna ben.

Annons

Personer som har varit borta från arbetet till följd av sjukdom har ofta en längre väg tillbaka till arbetslivet än andra. En väg vi måste göra allt vi kan för att förkorta.

Under 2012 sjösätter alliansen en satsning där personer som har varit sjukfrånvarande från arbetsmarknaden kan få ett jobb med digitalisering och inventering inom kultursektorn. Vi beräknar att 4 400 lönebidragsfinansierade årsplatser kan skapas inom kulturområdet under de kommande tre åren. För att ge stöd och utbildning och garantera att kulturarbetet håller en god kvalitet avsätter regeringen också 270 miljoner kronor till Riksantikvarieämbetet för anställning av arbetsledare.

Arbetsmarknadspolitiska insatser ska riktas till de personer som har störst behov av dem. För att undvika att människor riskerar att fastna i långvarigt utanförskap är individanpassade stöd viktiga. Denna satsning, kallad kulturarvslyftet, kommer att lyfta många kulturverksamheter, samtidigt som personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet till ett riktigt jobb.

Alla har att vinna på ett samhälle där fler ges möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar. Att fler människor kommer i arbete är avgörande för varje enskild person – men också för att Sverige ska klara den demografiska utmaning som väntar oss. Vi vet också att ett arbete innebär så mycket mer än bara ett sätt att trygga sin försörjning på. Ett arbete innebär också en arbetsgemenskap, arbetskamrater att utvecklas tillsammans med och en trygghet att bygga sin vardag kring. Genom kultursarvslyftet erbjuds nu nya jobb till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Hillevi Engström (M) arbetsmarknadsminister

Tomas Tobé (M) riksdagsledamot, ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Hans Backman (FP) riksdagsledamot, ledamot i arbetsmarknadsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons