Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kostnader hindrar 2+1-väg på väg 83

Svar till Sten Jonsson, Arbrå (16/10) från Trafikverket:

Annons

För den aktuella vägsträckan planerar Trafikverket för både underhållsarbeten och för investeringsåtgärder som Region Gävleborg beslutat. Region Gävleborg ansvarar för att prioritera åtgärder i samråd med länets kommuner och finansierar nödvändiga investeringsåtgärder. Trafikverket har i uppgift att underhålla statliga vägar samt genomföra de investeringsåtgärder som Region Gävleborg beslutat. Region Gävleborg har för väg 83 beslutat att vägen ska förbättras men kommer inte att i närtid kunna byggas om till mittseparerad 2+1-väg av kostnadsskäl. För sträckan mellan Bollnäs–Vallsta pågår nu en planläggningsprocess för en mer omfattande ombyggnad. Det är ett tidskrävande arbete som sker i samråd med allmänheten och som planeras vara klart under år 2016.

Därefter ska arbetet upphandlas och bygget kommer också att ta ett par år att genomföra. Vad gäller underhållsarbetena så består de av etappvisa beläggningsarbeten under åren 2015–2019. Även vissa bärighetshöjande åtgärder ska genomföras och några större korsningar ska få förbättrad trafiksäkerhet och tillgängligheten till många hållplatser ska förbättras. Mer om de planerade åtgärderna finns att läsa på Trafikverkets hemsida.

Henrik Schelin, Trafikverket

Åtgärdsbeställare Gävleborgs län

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons