Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kommuner och regionen måste samarbeta mer för barn och unga

En av tio unga missar sitt första viktiga besök hos psykiatrin, och patienter som fyller 18 år tappas bort i skiftet mellan BUP och vuxenpsykiatrin. Det måste till smidigare lösningar som är bättre för patienten, skriver regionråden Birgittha Bjerkén (M) och Maria Molin (M).

Annons

I dag lever ungefär var tionde pojke eller flicka med någon form av psykisk sjukdom. Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år fördubblats under de senaste tio åren. Samma källa uppger även att fem procent av unga i åldern 15-19 år fick antidepressiv medicin utskriven år 2017.

En av tio unga missar sitt första viktiga besök hos psykiatrin, och patienter som fyller 18 år tappas bort i skiftet mellan BUP och vuxenpsykiatrin, skriver insändarna.

En av tio unga missar sitt första viktiga besök hos psykiatrin, och patienter som fyller 18 år tappas bort i skiftet mellan BUP och vuxenpsykiatrin då lagstiftning och rutiner inte verkar gå i takt med tiden. Det måste till smidigare lösningar som är bättre för patienten.

För att möta den psykiska ohälsan bland barn och unga krävs att skolan, inklusive elevhälsan, men även mödra- och barnhälsovården ges rätt förutsättningar att minska sjukantalet. Först när samhället i stort skapar goda livsvillkor för de unga kan hälso- och sjukvården ges möjlighet att möta behoven.

Vi måste ge alla barn goda förutsättningar att lyckas i livet. Därför behöver vi bland annat tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga både i Region Gävleborg och i hela Sverige. Här måste kommunerna och Regionen samarbeta och ta sitt ansvar.

Vi måste vara mer lyhörda och uppmärksamma och framför allt ta tag i problemen på allvar. Vi Moderater vill genomföra att mer effektivt motverka den negativa utvecklingen kring barn och ungas psykiska ohälsa.

Vi föreslår sex åtgärder:

► Korta väntetiderna för barn och unga med psykisk ohälsa

► Verkningsfull suicidprevention

► Förbättra tillgången till skolsköterskor och skolkuratorer

► Upprätta en nationell strategi för att stärka psykiatrin och minska den psykiska ohälsan

► Stärk uppföljningen och tillsynen inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP

► Ungdomsmottagningar i alla regionens kommuner.

Birgittha Bjerkén (M), regionråd

Maria Molin (M), regionråd

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel
Annons