Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kinaresa och öppen debatt

Annons

Kommunchefen Leopold Stoltz efterlyser i Ljusnan besked från politikerna när det gäller ”Kinasamarbetet” och kritiserar samtidigt politikerna för att de debatterar frågan i medierna.

Efter den första resan till Kina granskade jag rapporten och skrev en insändare i vilken jag väckte en rad frågor. Resan kom till på initiativ av handelskammaren och därför att staden Heze uttryckt önskemål om kontakt med en kommun i vårt område. Det var också representanter för Heze som utformade avsiktsförklaringen. Bollnäs kommun fanns inte med i detta sammanhang.

Behövs det en diskussion om varför vi ska ha vänorter? Hur många vänorter vi kan ha och vad som är ett optimalt antal? Hur spridningen av dessa vänorter ska se ut? Vad som ska bestämma valet av vänort? Hur kontinuitet i relationen med vänorterna kan upprätthållas? Vilka ekonomiska ramar som ska gälla för verksamheten etcetera. Det känns i alla händelser angeläget att en diskussion kommer till stånd om vad som är våra behov och hur dessa behov ska styra vänortsverksamheten och få inflytande på de avtal som upprättas. Målsättningen behöver tydliggöras. Nuvarande policydokument brister i detta avseende.

I en tid då klimatförändringarna med åtföljande miljökonsekvenser utgör vår tids största utmaning nämns inte ett ord om miljö, resurshushållning och långsiktigt hållbar utveckling i vare sig avsiktsförklaring eller policydokument. Vad som är en positiv utveckling är godtyckligt och mångtydigt. Vad som är en långsiktigt hållbar utveckling finns tydliggjort i en FN-rapport, den så kallade Bruntlandrapporten. Oförmågan att tänka i hållbarhetstermer är utmärkande för Bollnäs kommun och synliggörs i denna rapport och i avsiktsförklaringen.

Beträffande den politiska debatten i medierna så är jag av motsatt uppfattning till den Leopold Stoltz ger uttryck för. Fler politiker borde offentliggöra sina åsikter om samhällsfrågor som berör medborgarna. Åsikterna är sannolikt desamma om de framförs i slutna rum eller offentliggörs i medierna. Skillnaden är att vi som medborgare får möjlighet att förhålla oss till åsikterna och de värderingar som kommer till uttryck i den mediala debatten. En debattör lämnar inte bara information i sakfrågan. Genom ordval och sättet att uttrycka sig ger han/hon också information om den egna personen och de värderingar han/hon anammar. Inför politiska val är detta betydelsefull information för medborgarna.

Per-Olof Åberg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons