Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Inte negativ till vindkraft men till storskalighet och dess metoder

/

På ett möte häromsistens hörde jag åter uttrycket: "Alla vill ha vindkraft men inte på sin bakgård, nimby, not in my back-yard". ( Alltså "överallt bara inte hos mig".) Hela diskussionen tenderar att handla om att gilla vindkraft eller ej. Så enkelt är det inte.

Annons

Det finns personer, som inte vill ha vindkraft alls. Dit hör en förening, som betonar vindkraftens påtagliga inverkan på just landskapsbilden. Men landskapsbilden är bara ett av många problem, även om den storskaliga utbyggnaden strider mot den europeiska landskapskonventionen, som sedan maj 2011 gäller fullt ut Sverige.

Men sedan finns också vi, som vill ha vindkraft, men en klok och miljövänlig sådan, en där försiktighetsprincipen och entydiga fakta gäller; som accepterar existensen av andra viktiga intressen. I dag finns mängder av motstridiga påståenden och forskningsresultat, processen forceras i stället för att ingå i ett samlat, nationellt program för hur vi ska klara vår energiförsörjning och – hushållning – långsiktigt. Den ogenomtänkta brådskan blir än mer obegriplig efter Centerns helomvändning om kärnkraften, att nya verk ska ersätta de gamla. Vindkraft som snabb ersättare för kärnkraft förlorade därmed trovärdighet.

I dag finns många obesvarade frågor, frågor som besvaras helt olika, även av och inom forskarsamhället. Behöver vi motkraft eller inte när vindkraften står stilla? Hur påverkar utbyggnaden friluftsliv, jakt, turism, boende, djurliv? Innebär utvidgningen av europeiska maskindirektivet att vindkraft måste inhägnas med väl tilltaget skyddsområde? Är den svenska vindkraften verkligen efterfrågad av andra länder? Hittills är det den stabila och beständiga vattenkraften som är åtråvärd. Varför saknar de få livscykelanalyser som är tillgängliga så många komponenter i framräkning av koldioxidkostnaden?

Och så vidare.

Är det rimligt att Svensk vindkraft högljutt beklagar regeringens beslut vad gäller försvarets nej till vissa etableringar, när Totalförsvarets forskningsinstitut redan 2010 godkänt placeringen för 18 000 verk och Energimyndigheten beräknat att cirka 4 000 räcker för att nå det av riksdagen beslutade målet?

Lika viktigt är att komma till rätta med de ekologiska och humanitära katastrofer som råvaruutvinningen till dagens vindkraft medför i utvecklingsländer. Det är en gåta att man negligerar den aspekten och påstår att vindkraften är miljövänlig. Den är den inte. Vindkraften sparar kanske mer CO2-utsläpp än den totalt kostar, även om uppgiften att den hämtar hem klimatkostnaden på bara åtta till tolv månader är en glädjekalkyl.

Att inte på allvar belysa och finna entydiga och trovärdiga svar på de farhågor, som finns, uttrycker förakt för och nonchalans mot stora grupper av människor.

Lena Bergils

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons