Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hur lång tid är "omgående"?

Hur länge ska man behöva vänta på svar från tjänstemän i Bollnäs kommun om man gjort en orosanmälan, undrar signaturen Var god dröj. Enhetschef Maria Engvall ger svar direkt.

Annons
Foto: Fredrik Sandberg / TT

En öppen fråga till den i Bollnäs kommun som känner sig manad att svara: "Omgående", hur lång tid anser tjänstemän i kommunen att det är? Undertecknad har i samtal med två förvaltningar som är satta att vara behjälpliga för människor som mår dåligt begärt möten med handläggare i ärende "orosanmälning" och poängterat vikten av snabba tider. Nu är det en vecka sedan den ena fick min begäran, och den andra för två dygn sedan. Ingen kallelse, varken i brevlådan eller i smartphonen?!

Jag har förståelse för att man inte kan komma omgående, men under tiden som det dröjer och inget händer och det är tyst från förvaltningarnas tjänstemän mår människor mycket dåligt.

Var god dröj

Svar till insändare med signaturen ”Var god dröj”

Vad gäller Individ och familjeomsorgen, IFO, arbetar vi enligt gällande lagstiftning. Där regleras hur vårt myndighetsutövande arbete ska ske och även de tidsgränser vi har att förhålla oss till.

Då det handlar om tidsgränser kan sägas att all handläggning ska ske skyndsamt. Detta innebär att vid anmälan avseende barn och unga görs en omedelbar skyddsbedömning samma dag. Vidare ska denna anmälan behandlas inom 14 dagar, det vill säga att beslut ska fattas om utredning ska inledas eller ej. Även orosanmälningar avseende vuxna ska bedömas snabbt och beslut ska vara fattat inom 14 dagar.

Då det gäller möten vid orosanmälningar så kallas vanligtvis den/de som anmälan avser och som enligt lagstiftningen är part, dvs den enskilde om den är över 18 år, barn och vårdnadshavare om de är under 18 år.

Frågeställningen om hur lång tid ”omgående” är beror således på ärendets karaktär och vilken bedömning som tjänstemannen gör inom ramen för lagstiftningen. Vi är måna om att ha en rättssäker myndighetsutövning och naturligtvis också måna om att människor som är i behov av vårt stöd inte ska fara illa.

Med vänliga hälsningar

Maria Engvall, enhetschef

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons