Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hudiksvalls tätort prioriteras

Hudiksvalls kommunfullmäktiges disponerande av kommuninvånarnas skattepengar till att endast gynna Hudiksvalls stad är en direkt parallell till regeringens enögda gödsling av landets statskassa över Storstockholmsområdet.

Annons

Samma svar ekar hela tiden när investeringar äskas till annan ort i kommunen än Hudiksvall stad: Det finns inga pengar. Exakt likalydande svar ger vår regering när annan geografisk ort utanför Stockholm äskar om de allra minsta anslag till sin infrastruktur och utveckling: Det finns inga pengar.

I nästa andetag beslutar kommunfullmäktige investeringar av både en, två och tresiffriga miljonbelopp till Hudiksvalls stad. Och lika upprepar vår riksdag när de anslår både en-, två- och tresiffriga miljardbelopp till investeringar i Storstockholms infrastruktur samtidigt som landet i övrigt nekas skattepengar med svepskälet, det finns inga pengar.

Var kommer plötsligt skattepengarna ifrån när anslagen gäller investeringar i Hudiksvalls stad?

De fabulösa anslagen till Stockholms utbyggnad och översysselsättning finansieras som vi vet genom att regeringen ger statliga verken och institutionerna i uppdrag all låna pengar med riksgälden som garant.

Det vill säga anslagna medel till Storstockholms utbyggnad är att i förskott ta ut skattebetalarens pengar som sedan ska återbetalas av oss medborgare i både 30 och 40 år framåt i tiden.

Mitt medborgarförslag (Dnr 2010-486-035) att rusta upp Njutångers centrum föranledde arbetsutskottet för tekniska nämnden vid möte den 2012-02-06 meddela undertecknad: Det finns inga pengar. Och så har svaret varit i 30 års tid.

Dags datum kan vi i HT läsa, soldäck byggs i inre hamnen för 3,5 miljoner, en strandpromenad för 4,5 miljoner mellan hamnen och Gräsmaln står i tur.

För att nämna andra projekt i Hudiksvalls stad så är det kaserngårdens marktegel och betongplattor för 20 miljoner, innefattande svårtillgängliga parkeringsplatser som kostat miljonbelopp i konsultarvoden för att komma till nytta.

Konsultarvodena har med säkerhet överskridit kostnaden för att iordningställa en anständig busshållplats i Njutångers centrum. För närvarande är busshållplatsen en cirka 100 kvadratmeter stor vattenpöl.

Fem (5) miljoner vore en rimlig summa som kommunen borde investera till trevnad för oss Njutångersbor och samtidigt driva på tunnelbygget för personbilar och gångtrafikanter under OKB vid Folkets hus.

Sören Molander

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons