Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Högstadiet i Forsa strategiskt viktigt

I början av 2000-talet var elevunderlaget i kommunen så stort att befintliga högstadieskolor inte kunde ta emot alla elever.

Annons

Problemet löstes genom att öppna fem nya högstadieenheter. Tio år senare har elevunderlaget minskat rejält och vi har åter möjlighet att gå tillbaka till det antal högstadieskolor vi hade vid ingången av 2000-talet.

Enligt nationell statistik från SCB kommer elevunderlaget för högstadieskolorna åter börja öka höstterminen 2013. Om åtta år är vi tillbaka på ett elevunderlag för högstadieenheterna som ligger i linje med det vi hade när högstadieenheterna runt om i kommunen startade upp på grund av kapacitetsbrist. Elevunderlaget fortsätter sedan öka för att 2023 ligga cirka 20 procent över dagens nivå.

Hur ska de skolor som vid inledningen av 2000- talet inte kunde ta emot alla elever kunna ta emot det ökade elevantalet i framtiden? Ska kommunen på nytt starta upp högstadieenheter på någon eller några av de skolor de idag lägger ned?

I min värld är det irrationellt att se kortsiktiga besparingsåtgärder framför det som är strategiskt mest lönsamt. Att med jämna mellanrum starta upp, och lägga ned högstadieenheter innebär stora transaktionskostnader i form av förarbeten,ökat behov av styrning och kontroll, sökande och utveckling efter lokaler, rekrytering av personal osv.

Vi behöver hitta en långsiktigt hållbar lösning. En lösning där vi hittar det antal högstadieenheter som är långsiktigt optimalt. I en långsiktig lösning ser jag att vi behåller Läroverket, Öster, Iggesund och Ede och ytterligare en skola. Det bästa alternativet är då att behålla högstadieenheten på Lunds skola och flytta eleverna från Näsviken dit.

Orterna ligger geografiskt nära varandra och har stora likheter. Skolorna har dessutom haft olika typer av samarbeten vilket ger goda förutsättningar för en lyckad integration. Med fem högstadieskolor kan vi uppnå ett effektivt lokalutnyttjande, rekrytera behöriga lärare och skapa kontinuitet för lärare och elever.

Anders Kaulich

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons