Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hemlösas rätt till bostad

"Värmestugan", är ett steg i rätt riktning.

Annons

Dock undrar jag hur en plats för hemlösa kunde förvandlas till "en plats för missbrukare", som det står i värmestugans broschyr. Så problemet med hemlöshet kvarstår tydligen, och jag vill starkt betona, att alla hemlösa inte är missbrukare!

Bostaden är en social rättighet. Boendemiljön ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden, samt särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar (prop.1997/98: 119, s 38).

Målsättningarna gäller alla,det står inget om att vissa grupper inte ska ingå i begreppet "alla" och därmed ej tillerkännas de grundläggande förutsättningarna till ett delaktigt samhällsliv. Socialtjänstlagen ger tveklöst de som lever på försörjningsstöd rätt till bostad, enligt Socialstyrelsens allmänna råd (sofs 2003:5s). Dessa intentioner har inte uppfyllts. Vi har en mycket högre andel hemlösa än våra grannländer.

I dag blir de hemlösa särbehandlade på den svenska bostadsmarknaden och en sekundär bostadsmarknad har vuxit fram. Dagens härbärgen, lågtröskelboenden kategoribostäder, träningslägenheter, försökslägenheter och sociala kontrakt med osäkra hyresförhållanden uppfyller inte kraven på goda bostäder som medverkar till värdiga levnadsförhållanden.

Rätten att bo, är för de hemlösa ofta förenad med en lång rad krav som bygger på moraliska bedömningar av den hemlöses skötsamhet. Dessa villkorerade rättigheter leder lätt till olika typer av kränkningar. Värmestugan är bra, men jag anser att vi kan göra mycket mer för denna utsatta grupp.

Kerstin Holmström (M)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons