Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Helhetssyn kan lösa krisen

Den ekonomiska krisen i Europa är inte bara en eurokris. Vi befinner oss i en global kris, där det krävs en helhetssyn för att hantera den gängse ekonomiska modellen.

Annons

Den globala ekonomin har tydliga brister, som ökande skuldsättning, kortsiktighet och risken för nya bubblor. Genom en alltmer skev inkomstfördelning tappar vanliga inkomsttagare mark. Arbetslösheten är ett växande hot mot den sociala sammanhållningen. Vårt sätt att utnyttja energi och naturresurser är ohållbart.

Problemen hänger samman och borde tacklas samlat. Låt oss ta skuldkrisen som utgångspunkt. Den nuvarande svältkuren för länder som Grekland, Spanien och Portugal förvärrar krisen. Det krävs en kombination av tillväxt i ekonomierna och nedskrivning av skulderna. Men tillväxten får inte vara av konventionellt slag. Vi måste bryta mönstret med en ständigt ökande energi- och materialomsättning. Skälen är främst tre.

• Priserna på energi och råvaror stiger. Vi har levt länge och gott på riklig tillgång av fossil energi. Men de lättåtkomliga reserverna av olja är på upphällningen. Att exploatera fyndigheter på stora djup i haven, i tjärsand eller skiffer eller i polartrakterna ger sämre utbyte. Även för många viktiga råvaror stiger priserna. Avkastningen inom jordbruket har planat ut och vi har redan utnyttjat de mest rikhaltiga malmerna. De högre priserna på energi och råvaror påverkar tillväxten, genom att utrymmet för annan konsumtion minskar. Tillväxten blir lägre. Skuldsaneringen blir svårare.

• Välfärden hotas också av ett allt instabilare klimat och sviktande ekosystem. I en nyutkommen bok, Bankrupting Nature, ger vi rader av exempel på detta. Genom att radikalt effektivisera resursanvändningen kan vi reducera både klimatutsläppen och överuttagen från många viktiga ekosystem.

• En ekonomi där resurserna används effektivare leder även till fler jobb. Produkter och material måste konstrueras för längre livslängd och vara enkla att återvinna och återanvända. Det minskar behovet av nyproduktion. Samtidigt ökar efterfrågan på underhåll och reparation, vilket skapar nya jobb.

Dagens kris borde utnyttjas för att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen. Ökad resurseffektivitet förutsätter att affärsmodellerna ses över. Fokus måste vara att erbjuda hög kvalitet i kombination med längre livslängd, till exempel genom leasing av olika produkter i stället för att ständigt ta fram nya produkter.

Uttag av olika råvaror bör beskattas hårdare, medan skatten på hållbar konsumtion och arbete bör sänkas. Det bör satsas mer på forskning kring hållbar produktdesign. Så kan den ekonomiska krisen användas för att utveckla en mera hållbar ekonomi, i ordets verkliga bemärkelse.

Anders Wijkman

ordförande för Romklubben och ordförande för Återvinningsindustrierna

Johan Rockström

professor och chef för Stockholm Resilience Center

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons