Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Hastverk är lastverk

Utan ett snabbt beslut i fråga om översiktsplan för vindkraft riskerar Hudiksvall att missa en stor summa planeringspengar från Boverket.

Annons

Villkoret är att planen är klar 30 november. Därför försöker man stycka den ofullständiga plan som man med en knapp dags varsel ställde ut i början på september. Man kallade den Översiktsplan för vindkraft – tillägg till översiktsplan 2008. Efter en jäktad genomgång av remissvaren på ett par dagar försökte man vid ett extra kommunstyrelsesammanträde få till ett kompromissbeslut om var man inte ska ha vindkraftverk.

Brådskan straffar sig. I ivern att få med sig tveksamma använde man beslutssatser så luddiga att man kan tolka dem lite som man vill. Vad beslutet antydde var att exploatören Norrhälsinges anspråk norr om Dellen skulle gälla utom mellan Järnblästen och Björsbo. Därefter skulle kommunen ha ”medborgardialoger” för att förankra omfattningen innan beslut tas i kommunstyrelsen. I praktiken skulle således det samråd, som med all praxis skulle ha skett före remissvändan, skjutas till efter kommunstyrelsens beslut. Övriga områden skulle utredas vidare. Hänger någon med?

Dessutom ändrade någon under pågående utställning antalet på de vindkraftverk norr om Dellen och vid Järnblästen. Det skiljer på 30 verk beroende när under utställningstiden man gick in på kommunens hemsida och studerade planen. Och exploatören önskar 81 verk.

Vad ska nu stå i planen? Kanske någon jurist på Sveriges Kommuner och Landsting kan svara på hur man hanterar detta. Och varför finns inte något som heter förtroendeomröstning i kommuner?

"Antingen antar man en plan eller också inte" säger plan- och bygglovschef Lennart Westberg enligt HT.

Ingen vet nu hur det nya beslutet ska se ut. I panik söker kommunen hjälp av Sveriges Kommuner och Landsting. Inget i planen får misstolkas. Det blir tufft för kommunstyrelsen att på en timme kunna enas om något innan mötet med kommunfullmäktige den 28 november.

Mitt råd är: Ta det lugnt. Inga värden förstörs om man väntar och gör allt riktigt. Lägg bort prestigen och girigheten. Är en stor exploatering genom vindkraftverk bra för kommunen, så ökar värdet bara med tiden. Är en exploatering dålig – då har man kvar alla andra värden.

Kelvin Ekeland

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons