Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gävleborgarna känner vanmakt inför vården

/

Kommentar till Lilian Sjölunds ledare (19/10) om Region Gävleborg, av Jarl Karén:

Annons

Till Regionens målbildsdag hade länets företrädare för politik, näringsliv och föreningsliv inbjudits för att snacka om framtiden. Vid avslutningen framträdde högsta regionrådet Eva Lindberg framför tv-kamerorna med det glada budskapet, att vi ska skapa framtiden tillsammans, och hon såg inte ut att känna någon blygsel alls.

Hon representerar ju toppen av det mest slutna sällskap, som tänkas kan, nämligen regionstyret. Det är det styre, som nuvarande regiondirektören skapade när han tillträdde som landstingsdirektör och innebär en stor byråkratistab helt skild från sjukvårdsverksamheten. Man ska bara vara chefer över divisioner och underavdelningar utan kännedom om verksamheten. Den får de sjukvårdsutbildade försöka verkställa på de okunnigas villkor. Det är så långt ifrån att verka tillsammans man kan komma. Maktpolitikerna utför ett destruktivt dubbelspel, ett gycklarspel, inför regionens samlade framtidsutvecklare utanför sjukvården.

Regionens dominerande verksamhet är sjukvården. Alla länsbor och regionägare vill ha bästa möjliga sjukvård. Det är här begreppet vanmakt kommer in. Sjukvården styrs politiskt Där dominerar begreppet makt. Den politiska maktkonstellation, som bildats, har glömt länsbornas önskan om god vård och stöttar i självgodhet en rent destruktiv byråkratisk vårdpersonalpolitik, som helt saknar ledstjärnan "Tillsammans". Personal flyr. Vårdplatser försvinner. Man kan som Lilian Sjölund i dagens ledare fråga sig om arbetsgivaren kan anklagas för att bedriva samhällsfarlig vård. I all annan verksamhet skulle ägarnas vilja omedelbart verkställa totalförändring för att kunna se en positiv framtid. Men för gävleborgare råder vanmakt. Politikerna talar med dubbel tunga. Förändring är inte på tal. Förstår inte politikerna vad som sker eller vill de bara skydda sig själva och regiondirektören och hans stab på alla länsbors bekostnad?

Gävleborgarna känner vanmakt vid att tillsammans se regionen vittra sönder medan styret gömmer sig bakom en falsk och katastrofal inbördes beundran-ridå. Vakna!

Jarl Karén

Glada Hudik

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons