Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Försåtligt i utredningen om dubbelspåret genom Hudiksvall

Varning utfärdas för de utställningshandlingar kommunen gjort om dubbelspår genom Hudiksvall. Genom lek med positiva ord tummas det på sanningshalten och dokumentet blir en partsinlaga i stället för en viktig del i en demokratisk process, skriver Omställning Hudiksvall genom Ingmar Höglund.

Annons

Således uttrycker man på sidan 11 att ett antal byggnader riskerar att rivas trots att förutsättningen för dubbelspår är att byggnader måste rivas. På sidan 16 riskerar på samma sätt Storgatan att stängas av i stället för att tydliggöra att den måste stängas av. Rykten säger att det rör sig om 1,5 meter förhöjning av Storgatan över dubbelspåret men dokumentet säger bara att gatan måste höjas. Dock med det positiva tillägget att gång- alternativt gång- och cykeltrafik kan möjliggöras. På samma dokumentsida sägs att Humlegatan ska få en effektivare passage. När den järnvägsviadukten för många år sedan byggdes om gjordes den medvetet låg och smal för att förhindra tung trafik på Breda gatan. Med effektivare torde här menas att Breda gatan ska bli en effektiv genomfartsgata.

Längst ned sidan 28 redovisas säkerhetsavståndet till byggnader på grund av risk för urspårning till minst 30 m. Här har det varit passande att tydliggöra rekommendationerna efter järnvägsolyckan år 2000 i Borlänge då flera tankvagnar med gasol spårade ur och välte på stationsområdet. Länsstyrelsen i Dalarna skriver efteråt i sin vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods. I området 30–70 meter bör markanvändningen utformas så att få personer uppehåller sig i området och att de personerna alltid är i vaket tillstånd. 70–150 meter bostäder i högst 2 plan. Över 150 meter bostäder i mer än 2 plan, kontor i flera plan, hotell, skolor och större samlingslokaler. Även om detta bara är en vägledning från en Länsstyrelse borde erfarenheterna ha tydliggjorts inför valet av järnvägskorridor.  Det har ju betydande påverkan av såväl befintlig central bebyggelse som planering av bebyggelse på Kattvikskajen. Även annan tätbebyggelse berörs till exempel i Iggesund.

I skissen sidan 16 försvinner en buss i tråget (kommunens benämning på nedfart till tunnel) tvärs Rådhusparken. Med allt lövverk är det nästan idylliskt. Den gatan (Trädgårdsgatan) är den enda kvarvarande för trafik mellan öst och centrum och torde bli livligt trafikerad. Den höga muren till vänster i samma skiss saknar förklaring. Är den en barriär mot järnvägen? Tittar man vidare upp mot Stadshotellet kan man ana att halva fönstret försvunnit på hotellets östra del. Kan det vara på grund av förhöjningen av Storgatan? För att förstå omfattningen av alla dessa ingrepp behövs en fysisk modell över bebyggelse, genomskärningar och viadukter. 

Sigurd Melin har lämnat genomarbetade förslag till tunnellösningar för tågtrafiken. Trots en mycket stark medborgerlig majoritet på samrådet 3 december på Café August togs förslaget inte med i det fortsatta arbetet. Vid ett senare möte anordnat av Hudiksvalls vänner visade det sig att Trafikverket inte fått del av Melins vidareutvecklade förslag trots att kommunen påstått motsatsen. Sådan hantering skapar onödig misstro emot kommunen i den så viktiga frågan om dubbelspårets placering genom kommunen.

Omställning Hudiksvall

genom Ingmar Höglund

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons