Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler får jobb om fas 3 avskaffas

Regeringen har misslyckats med jobben.

Annons

I dag är fler arbetslösa än 2006. Långtidsarbetslösheten har nästan tredubblats. Nästan 32 000 personer befinner sig i dag i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Bara i Gävleborgs län har vi 1 649 deltagare. Kostnaderna för fas 3 är i dag cirka 135 miljoner kronor per månad bara i ersättning till anordnarna. Fas 3 har haft karaktären av ändstation på arbetsmarknaden, det har inte varit tillåtet att studera eller få stöd att starta eget, och väldigt få går vidare till arbete eller studier.

Arbetsförmedlingens egen internrevision har visat att så många som nästan hälften av deltagarna i fas 3 troligen utför ordinarie arbetsuppgifter, trots att de inte får betalt för sin insats. Arbetsförmedlingen har i sin återrapportering till regeringen konstaterat att utströmningen från fas 3 är mycket låg, endast 15 procent har lämnat fas 3 för arbete eller studier.

I vår budgetmotion, som presenteras i nästa vecka, föreslår vi socialdemokrater att fas 3 avskaffas. Vårt alternativ är att erbjuda riktiga jobb eller utbildning. Varje individ ska få en individuellt utformad plan.

De riktiga jobben kommer att vara i näringslivet, kommuner och landsting eller i föreningslivet. För företag kommer det att finnas en lönesubvention i form av ett särskilt anställningsstöd på 85 procent av lönekostnaden. För kommuner och landsting är stödet upp till 100 procent och för föreningar är det upp till 100 procent för tjänster på 75 procent.

För att öka utbildningsmöjligheterna införs nya studieplatser vid komvux och eftergymnasiala studier, till exempel yrkeshögskola. Alla får avtalsenliga löner vid jobb eller bibehållen ersättning vid studier. Vårt förslag innebär attraktiva erbjudanden. Den som inte tar eget ansvar får ingen ersättning.

Vi behöver bryta med regeringens passivitet när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Sverige behöver mer framtidsinriktade reformer så att fler kan känna friheten som kommer med att ha ett jobb.

Raimo Pärssinen (S)

riksdagsledamot i arbetsmarknadsutskottet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons