Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fatta rätt beslut med rätt underlag!

Flertalet av Bollnäs kommuns grundskolor, inklusive Söräng, ses just nu över i en utredning som kallas ”Framtidens skola”. Beslut om framtidens skola ska fattas i maj 2012.

Annons

Samtidigt har barn- och utbildningsnämnden (BUN) fått i uppdrag att snabbt genomföra nya besparingar. Ett av besparingsförslagen är att särbehandla Sörängs skola och lägga ner den till höstterminen 2012. BUN:s beslut i frågan kommer att fattas den 21 december.

En arbetsgrupp för att motverka en nedläggning har utsetts av byarna runt Söräng.

Arbetsgruppen har granskat det besparingsunderlag som lagts till BUN och finner detta knapphändigt och dåligt underbyggt. Enligt underlaget ska en besparing på 420 000 kronor kunna göras under 2012. Vi ser att bland annat följande saknas i underlaget

• Ingen hänsyn har tagits till de anpassningar av lokaler och den nya organisation som kommer att krävas på Granbergsskolan, dit Sörängseleverna ska flytta. Fördyring!

• Granbergsskolans gymnastiksal är redan nu överbelagd. Transport till, och hyra av, annan gymnastiksal? Fördyring!

• Skolskjutsar och skolbussturer måste läggas om och eventuellt utökas. Enligt tidigare uppgifter från X-trafik ska de ha besked två år i förväg för att lägga om en busstur. Vad kommer att krävas för att genomföra dessa förändringar redan till hösten? Fördyring!

• Ett antal elever kommer med stor sannolikhet att välja Runemo skola eftersom deras föräldrar jobbar i Ovanåkers kommun. Fördyring!

• Om grundskolan inte säljs omedelbart kommer den även nästa höst att behöva uppvärmning. Säljs den krävs en fastighetsreglering samt delning av vatten, el, avlopp och värmeanläggning eftersom dessa funktioner delas med den kvarvarande förskoleverksamheten. Fördyring!

Kom alltså ihåg att anledningen till att särbehandla och just nu vilja lägga ner Sörängs grundskola är en snabb besparing på kort sikt. Med de konsekvenser vi räknar upp här ovan är det mycket tveksamt om det blir någon besparing alls utan snarare en överhängande risk att det i stället blir just en fördyring.

Vi har träffat representanter i BUN från samtliga politiska partier och lagt fram dessa åsikter. Vi tycker oss ha fått bra förståelse för de fakta vi presenterat.

Därför hoppas och tror vi att BUN inte röstar för en nedläggning av Sörängs skola, utan i stället tar vara på den energi och kraft som uppstått i bygden. Redan nu finns idéer och förslag till hur skolan, fortfarande i kommunal regi, ska kunna drivas på ett bättre och kostnadseffektivare sätt. Låt oss arbeta vidare och utveckla dessa idéer då de även kan användas av andra skolor i visionen om framtidens skola i Bollnäs kommun!

Arbetsgruppen för Sörängs skola

Johan Sigfridsson, Veronica Birgersson, Pontus Rogala, Anna-Karin Englin, Henrik Lenning, Sandra Zetterqvist, Stefan Jonäng

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons