Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Färre verk i reviderad plan

Svar till SN (12/4).

Annons

I din föregående insändare betonade du vikten av att beslutsfattare ska läsa handlingar innan det fattas beslut, vilket är en uppfattning som jag i mitt svar, skrev att jag delade. Jag hänvisade också till en sammanfattning av handlingarna i mitt svar.

Nu skriver du att beslutsfattare inte ska skylla på vad som skrivs i handlingarna utan lägga ner lite tid på att skaffa sig ett eget underlag. Jag delar även denna uppfattning, att vi politiker ska skaffa oss en egen uppfattning men utan att vi för den delen ska dra ner på inläsning av handlingar.

För att underlätta ett ställningstagande inför avgörandet av aktuell etablering har partiföreträdare inbjudits till två möten med företaget som ansöker om tillstånd för att etablera vindkraft. Ett möte innan frågan kom upp på ärendelistan till kommunstyrelsen, KS, första gången och ett tillfälle efter det att förslaget revideras. För ledamöter i KS har det ordnats en studiedag med tillfälle att ytterligare sätta sig in i vindkraftsfrågan

För min del har jag träffat både företrädare som är för och som är emot förslaget samt gjort flera besök i området. Har även haft möte med Bollnäs kommun, som också är berörd av etableringen.

När det gäller Sörbyparken finns det precis som du skriver många synpunkter, eller som du uttrycker det, kritik. Det finns även många som uttalat sig positivt, både enskilda och företag., något som jag noterar att du inte berör i din insändare.

En etablering av vindkraft i Sörbyparken är svårare att ta ställning till än övriga områden som behandlats, bland annat utifrån att det finns starka viljor både för och emot.

Jag vill dock betona, att varje etablering ska behandlas enskilt.

Jag delar inte din uppfattning om att det reviderade förslaget är likvärdigt med det ursprungliga. Antalet vindkraftverk har minskat, några verk föreslås med annan placering.

I den del av förslaget som berör både Bollnäs kommun och Ljusdals kommun har vindkraftetableraren kommit fram till en överenskommelse vad gäller placering och kabeldragning, med berörd part, som tidigare var emot en etablering.

Således har det gjorts förändringar utifrån de synpunkter som har funnits, men naturligtvis upplever de som över huvud taget inte vill ha vindkraft förändringarna som otillräckliga. För min del och för flera med mig, har det reviderade förslaget genererat ett nytt ställningstagande i frågan.

Avslutningsvis vad gäller ditt påstående om att ”bolla över beslutet till länsstyrelsen” är förutsättningarna följande:

• Kommunstyrelsen föreslår hur kommunfullmäktige ska besluta att yttra sig till länsstyrelsen. (KF kan naturligtvis ha en annan uppfattning än KS). Länsstyrelsen fattar sedan det slutliga beslutet. Säger kommunen i sitt yttrande nej, så blir det nej. Tillstyrker kommunen kan det slutliga beslutet i länsstyrelsen bli både ja och nej.

Roland Bäckman (S)

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons