Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett tryggt yrkesval kräver ett tryggt utbildningsval

Var fjärde arbetsför ungdom står i dag utan jobb i Sverige. Vi har dessutom nya ungdomskullar som nu ska försöka ta sig in på arbetsmarknaden.

Annons

En bransch på frammarsch och i stort behov av ny arbetskraft är bussbranschen. I dag är hundratusentals människor beroende av att bussarna rullar. Och i framtiden kommer det vara miljoner. Att bli bussförare är ett tryggt yrkesval.

Klimatmålet om minskande växthuseffekt kräver en ökning av kollektivtrafiken. Målet är en fördubbling av kollektivtrafikens andel av resandet år 2020. Dessutom ökar befolkningen, inte minst i våra storstäder. Det är uppenbart att kollektivtrafiken blir avgörande för att få vårt samhälle att fungera på miljömässigt goda villkor.

Busstrafiken står för närmare hälften av alla de resor vi idag gör med kollektivtrafiken. I Gävleborgs län finns över 1 000 bussförare. Bussbranschen står inför en stor utmaning. Den växande efterfrågan tillsammans med stora pensionsavgångar gör att branschen är i stort behov av fler ansvarstagande och serviceinriktade bussförare som vill bidra till ett hållbart samhälle. Det är uppenbart att bussbranschen kan bidra till en positiv samhällsutveckling både när det gäller klimat och miljö men också när det gäller att minska ungdomsarbetslösheten. Att utbilda sig till bussförare är en säker väg till ett attraktivt jobb med framtiden för sig. Samtidigt ställs det allt högre krav på yrket. Bussförarna ska möta högt ställda krav på service och miljötänkande. De är bussbranschens ansikte utåt och en avgörande pusselbit för att fler människor ska kunna och vilja välja bussen.

Ett viktigt steg på vägen är en attraktiv yrkesutbildning och nu ger det nya Fordons- och transportprogrammet från och med hösten möjlighet för gymnasieelever att utbilda sig till bussförare. För bussbranschen är det viktigt att kunna rekrytera färdigutbildade förare redan efter gymnasiet.

När det tänds varningslampor för ett elevtapp på grund av att yrkesutbildningen inte automatiskt ger högskolebehörighet, gäller det att snabbt hitta en lösning. Vårt förslag är att skolan kompletterar programmet så att eleven alltid har rättighet att läsa för högskolebehörighet men också har möjlighet välja bort dessa ämnen.

Vi uppmanar skolministern, gymnasieskolans huvudmän och skolorna själva att utveckla en attraktiv utbildning på elevernas villkor. Här i Gävleborgs län vill vi främst vända oss till utbildningsnämnderna. Alla ansvariga måste dra sitt strå till stacken för att minska den stora ungdomsarbetslösheten!

För att bli än bättre behöver vi hela tiden nya duktiga och ambitiösa bussförare som har en känsla för service, miljö och ansvar. En viktig del i att locka dessa personer till branschen är en spännande och attraktiv bussförarutbildning.

Alan Björk

ordförande CWUX-läns Bussbranschförening

Peter Jeppsson

vd Bussarbetsgivarna

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons