Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett steg närmare en modern järnväg mellan Stockholm och Umeå

I dag inviger vi Ådalsbanan och firar att tågen äntligen rullar längs hela Norrlandskusten.

Annons

Ådalsbanan, en 18 mil lång järnväg knyter ihop Botniabanan och Ostkustbanan till en sammanhängande bana mellan Stockholm och Umeå. Den nya järnvägen skapar förutsättningar för utveckling och framtidstro hos näringsliv och medborgare. Fler arbetstillfällen, bättre miljö och ett växande Norrland är några av de förväntningar som den nya järnvägen byggt upp och som vi tror på.

Järnvägen mellan Sundsvall och Härnösand har rustats upp för ökade trafikvolymer men är fortfarande 13 kilometer längre än motsvarande vägsträcka. Kurvor och backar gör att restiden är längre med tåg än med bil och buss. Ådalsbanan beräknas kunna ta emot förväntande 50–60 tåg per dygn från Botniabanan, men hur tågen sedan ska ta sig vidare söderut är en olöst fråga då ett av Sveriges längsta och mest trafikerade enkelspår behöver passeras.

På Ostkustbanan mellan Sundsvall och Stockholm passerar i dag 70 tåg per dygn. Banan är nu fullbelagd och trafiken kan inte utökas utan investeringar. Tio mötesstationer är planerade att byggas till 2021. Mötesstationerna bidrar till en stabilare trafiksituation och öppnar för några fler tåg per dygn, men påverkar inte restiderna positivt. En tågresa som 1996 tog tre timmar på sträckan tar i dag 3 timmar och 40 minuter.

Endast nya Ostkustbanan, ett nytt dubbelspår mellan Gävle och Härnösand, kan svara på marknadens efterfrågan av järnvägstransporter. Dubbelspåret halverar restiderna och kan ta emot fyra gånger så mycket trafik som ett enkelspår.

I jämförelse med transporter på väg, kan nya Ostkustbanan avlasta gods från E 4 med motsvarande 1 500 långtradare per dygn. Det är därför av största vikt att nya Ostkustbanan inkluderas i den kommande infrastrukturpropositionen och att Trafikverket omgående satsar på nödvändiga planeringsinsatser.

I dag klipper vi bandet för Ådalsbanan samtidigt som vi ser fram emot att regering och riksdag fullföljer sitt jobb med att bygga hela Sverige och investerar i nya Ostkustbanan. 2025 står vi redo att klippa band igen, men för att det ska bli verklighet måste vi agera nu!

Ulla Andersson (V), Hans Backman (FP), Lars Beckman (M), Bodil Ceballos (MP), Margareta Kjellin (M), Åsa Lindestam (S), Elin Lundgren (S), Raimo Pärssinen (S), Per Svedberg (S), Tomas Tobé (M), Anders W Jonsson (C)

riksdagsledamöter Gävleborg

Lena Asplund (M), Susanne Eberstein (S), Christina Höj Larsen (V), Christina Karlsson (S), Emil Källström (C), Eva Lohman (M), Ingemar Nilsson (S), Jasenko Omanovic (S), Eva Sonidsson (S)

riksdagsledamöter Västernorrland

Barbro Holmberg, landshövding Gävleborg

Bo Källstrand, landshövding Västernorrland

Sven-Åke Thoresen (S), Regionstyrelsen Gävleborgs ordförande

Sverker Ågren (KD), ordförande regionala nämnden Landstinget Västernorrland

Elvy Söderström (S), ordförande Norrtåg

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons