Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett enkelriktat tunnelseende

Svar till Birgitta Olsson (
MP, 13/11
) från Pär Johansson (M), Ovanåker:

Annons

Som fritidspolitiker har jag alltid sett upp till dem som har varit pålästa och med förmåga att framföra fakta i angelägna frågor. Du har varit en av dem, även om jag inte delat dina åsikter alla gånger, men den här gången brast det.

Nämnden begärde ett yttrande från Länsmuseet vad den anser krävdes för att två fastigheter skulle smälta in i området. Det som inte är uppfyllt som Länsmuseet föreslår, är att husen bör var olika stora, och då helst ett mindre hus, samt att området bör detaljplaneras före byggnation.

En detaljplanering skulle försena byggena säkerligen ett år och att begära två olika stora byggen, skulle vara att strypa hela projektet. Tomten har stått obebyggd i över 30 år, och skulle då sannolikt förbli obebyggd. Ingen vill ju betala en hyra som är oskälig.

Vid planläggning och i andra ärenden enligt PBL ska kommunen enligt 2 kap. 3 § främja de olika aspekterna av en hållbar utveckling med beaktande av natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden. Regeringen gör i propositionen (a. Prop. S. 24) bedömningen att tillgodose det kommunala bostadsförsörjningsbehovet. Genom att i PBL tydliggöra att kommunerna vid planläggning och i andra ärenden bör främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet bör förutsättningarna öka för att behovet tillgodoses.

Nämnden ansåg att man både har tillgodosett kommunens kulturella värden och hjälpt till att tillgodose det kommunala bostadsförsörjningsbehovet. Kommunfullmäktige har dessutom reviderat och antagit en bostadspolitisk strategi 2012-12-18. Där står det att den bostadspolitiska strategin ska vägleda och tydliggöra behoven och vad som prioriteras. Med andra ord: Vi ska tillgodose behovet av bostäder i kommunen.

Vi har alla sett vad Aefab åstadkommit med de äldre husen vid Voxnan i dag. Jag är helt lugn med att de två husen kommer att smälta in i dess omgivning med både form och färg.

Pär Johansson (M)

vice ordf. Mob

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons